تغییر مدیران شرکت ها :هیات مدیره شرکت سهامی خاص
هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که هیات مدیره نامیده می شود. هیات مدیره عبارت است از اجتماع عده ای از صاحبان سهام که حسب مورد توسط مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت معینی به منظور اداره امور شرکت انتخاب و برای مدت معینی انجام وظیفه می کنند.
بر اساس قانون برای شرکت های سهامی خاص، هیچگونه محدودیتی وجود ندارد اما با این حال از آنجائیکه هیات مدیره یک شرکت سهامی خاص نیز همانند یک شرکت سهامی عام می بایستی یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب کند پس بنابراین قانوناَ هیات مدیره شرکت های سهامی خاص نیز باید حداقل ۲ نفر عضو داشته باشد.
انتخاب مدیران به وسیله مجمع عمومی عادی خواهد بود . اولین مدیران شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می نماید و شرکت هنگامی تشکیل شده محسوب می گردد که مدیران و بازرسان انتخاب و قبولی خود را اعلام داشته باشند.
تغییرات در هیات مدیره شرکت سهامی خاص
تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت آن ها ( در محدوده قانون ) در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.  لذا جهت تغییرات در ترکیب اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص کلیه یا اکثریت سهامداران ، می بایست یک مجمع عادی به طور فوق العاده تشکیل می دهند.
برای رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده حضور لااقل دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ، الزامی است. اگر در اولین جلسه این حد نصاب تامین نشد ، در جلسه دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت خواهد یافت .
اگر در جلسه دوم هم حد نصاب قانونی تامین نگردد در این صورت موضوع منتفی است و برخلاف مجمع عمومی موسس، که در این صورت جلسه سومی پیش بینی شده و در مورد مجمع عمومی عادی ، که در جلسه دوم با حضور هر تعداد از صاحبان سهام می توان تصمیم گیری کرد ، در مورد مجمع عمومی فوق العاده با تشکیل جلسه دوم و عدم تامین حد نصاب معلوم می شود سهامداران شرکت علاقه ای به طرح آن ندارند و موضوع موقتاَ مسکوت می ماند.
در هر حال ، بعد از رسیدن به حد نصاب ، تصمیم گیری در مجمع مزبور ، همیشه با اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی ، معتبر خواهد بود. لازم به ذکر است در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است. ( ارائه لیست سهامداران حاضر در جلسه با امضاء سهامداران الزامی می باشد).
بر اساس مقررات ، هر گونه تغییر در اطلاعات اشخاص، تغییر در تعداد مدیران، تمدید مدت تصدی هیئت مدیره و بازرسین و به طور کلی تغییراتی که به نحوی با اطلاعات اشخاص حقیقی و سرمایه آن ها مرتبط باشد مستلزم ثبت تغییرات و ارسال یک نسخه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت های محل ثبت می باشد.
روش های ثبت تغییرات شرکت:
جهت ثبت تغییرات شرکت  دو راه پیش روی شماست که می توانید از هرکدام از این روش ها که مایل باشید اقدام به ثبت تغییرات شرکت نمایید:
۱- اقدام به ثبت تغییرات شرکت توسط متقاضی
۲- اقدام به ثبت تغییرات شرکت توسط موسسه حقوقی ثبت فرداد .در این روش کارشناسان حرفه ای و مجرب فرداد شما عزیزان را در مسیر ثبت تغییرات شرکت جهت انجام هرچه بهتر و سریعتر کار راهنمایی و مشاوره می نمایند.
تغییر در اعضای هیات مدیره شرکت های با مسئولیت محدود
افرادی که قصد تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود را داشته باشند بایستی در اولین جلسه اقدام به انتخاب اعضای هیئت مدیره نمایند. هیئت مدیره یکی از ارکان شرکت با مسئولیت محدود می باشد که انتخاب آن توسط موسسین در جلسه مجمع عمومی موسسین انجام خواهد شد.
هیئت مدیره در واقع رکن اداره کننده شرکت می باشد و تمام امور شرکت در اختیار هیئت مدیره می باشد که البته هیئت مدیره با تصویب اعضای خود می تواند بخشی یا تمام اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
اصولاً هیئت مدیره در شرکت هایی با مسئولیت محدود بایستی حداقل از یک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تشکیل شده باشد که در صورتیکه تعداد افراد اقتضا کند می توانند سمت های دیگری نیز برای آنها مشخص نمایند. لازم به ذکر است که یک شخص همزمان می تواند مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باشد که این امر بایستی به تصویب شرکا برسد. اعضای هیئت مدیره شرکت های با سئولیت محدود می تواند از شرکا و یا خارج از آنها انتخاب شوند.

کلمه نمایندگی درقانون تجارت حاکی از آن است که مدیران شرکت با مسئولیت محدود در حقیقت وکیل  و نماینده شرکاء هستند و شرکا می توانند همچون هر فرد دیگری که حق دارد نماینده یا وکیل خود را تغییر دهد یا عزل نماید اعضای هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود را که وکیل یا نماینده آنها به شمار می رود کلاً یا بعضاً، با دلیل و بدون دلیل، اعم از آنکه از میان شرکاء باشد یا نباشد در هر زمان که خواستند عزل نمایند به ویژه اگر که در اساسنامه شرکت، هیچ شرط و محدودیتی در این مورد، تعیین نشده باشد و با توجه به ماده ۱۰۶ قانون تجارت، عزل اعضای هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود، حتی بدون توجه به مدت ماموریت و مدت عضویت آنها قابل انجام است.

تشکیل مجمع عمومی عادی برای عزل و حتی انتخاب اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود، الزامی نیست مگر در جایی که شمار شرکای شرکت با مسئولیت محدود، بیش از ۱۲ نفر باشد. ماده ۱۰۹ قانون تجارت، بیان داشته که اگر شمار شرکای شرکت با مسئولیت محدود، بیش از ۱۲ نفر شد، لزوما باید مجمع عمومی شرکاء را برای اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت با مسئولیت محدود، تشکیل داد.
برای شرکت های با مسئولیت محدود که تا ۱۲ نفر شریک دارند انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود بدون نیاز به تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی، به روش اخذ رای از شرکاء (برابر ماده ۱۰۶ قانون تجارت) انجام می شود و با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای شرکای شرکت می رسد انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره شرکت، مورد تصریح و تصمیم قرار می گیرد.
اگر شمار شرکای شرکت با مسئولیت محدود بیش از ۱۲ نفر بود برای اخذ رای از شرکای شرکت با مسئولیت محدود در جهت انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره، باید تشریفات مربوط به برگزاری مجمع عمومی عادی یعنی دعوت از شرکاء و برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی شرکاء برابر ماده ۱۰۶ قانون تجارت و اساسنامه شرکت، انجام شود.
دعوت مجمع عمومی عادی شرکت با مسئولیت محدود برای انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره باید در گام نخست از سوی هیات مدیره و اگر آنان اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی عادی جهت انتخاب یا عزل هیات مدیره ننمودند در گام دوم از سوی هیات نظار و اگر آنان، اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی عادی جهت انتخاب یا عزل هیات مدیره ننمودند در گام سوم از سوی شریک یا شرکائی که حداقل یک، پنجم سرمایه شرکت با مسئولیت محدود را در اختیار دارند (با ملاک ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قمستی از قانون تجارت) انجام پذیرد.
اگر در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، الزامی به برگزاری جلسه در محل خاصی (مثلا مرکز شرکت) نیامده باشد محل برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت با مسئولیت محدود را مقام دعوت کننده مجمع عمومی عادی تعیین خواهد نمود. هر چند معمولا برگزاری جلسه مجمع در مرکز شرکت صورت می گیرد اما مدیران و دعوت کنندگان مجمع عمومی عادی شرکت با مسئولیت محدود اگر در اساسنامه شرکت با تصریحی، روبرو نباشند الزامی به رعایت این قاعده ندارند و می توانند محل تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت با مسئولیت محدود را در نامه سفارش دعوت‌ مجمع یا در آگهی دعوت مجمع، مشخص سازند. (دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، جلد نخست ص ۲۳۵)
ترتیب و شکل دعوت مجمع عمومی عادی شرکت با مسئولیت محدود، برابر مفاد اساسنامه شرکت، و در صورت سکوت اساسنامه، برابر مقررات قانون تجارت خواهد بودخواهد بود
در دعوت نامه یا آگهی دعوت یا هر ترتیب دیگری که برای دعوت مجمع عمومی عادی، اتخاذ می گردد باید دستور مجمع عمومی و محل برگزاری مجمع و تاریخ دقیق آن به ساعت، روز، ماه و سال، تعیین گردد.
نسبت به موضوعاتی که در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، پیش بینی نشده باشد برابر قانون تجارت، برای شرکت های با مسئولیت محدود، عمل خواهد شد و اگر مقررات قانون تجارت در مورد شرکت های با مسئولیت محدود نیز پیش بینی موضوعی را نکرده باشد از قواعد شرکت های سهامی می توان به عنوان یک ملاک راهنما و کارگشای عمومی، بهره گرفت.
ماده ۱۰۶ قانون تجارت، به عنوان یک اصل مهم بیان می دارد که تصمیمات راجع به شرکت با مسئولیت محدود با اکثریت لااقل، نصف سرمایه اتخاذ می شود و اگر در نخستین نشست و جلسه مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود، چنین اکثریتی فراهم نیامد در نشت و جلسه دوم، تصمیمات با اکثریت عددی شرکای شرکت، ولو اینکه دارای نصف سرمایه شرکت نباشند اتخاذ خواهد شد.
اکثریت نصف سرمایه، اکثریتی است بر اساس سهم الشرکه، بدون توجه به تعداد رای دهندگان. (دکتر ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، جلد نخست ص ۲۲۵)
درباره فاصله بین دعوتنامه مجمع عمومی عادی شرکت با مسئولیت محدود یا نشر آگهی دعوت، اگر در اساسنامه شرکت، پیش بینی خاصی نشده باشد و قاعده ای در قانون تجارت برای شرکت با مسئولیت محدود، نیامده باشد بنا به ملاک ماده ۹۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی، می توان این گونه نتیجه گرفت که بهتر است این فاصله، حداقل ۲ و حداکثر ۴۰ روز باشد.
بنا به ملاک ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود که صلاحیت ها و شرایط عمومی یا خاص عضویت در هیات مدیره شرکت ها را از ابتدا نداشته یا بعداً این شرایط را از دست داده باشند به تقاضای هر ذینفعی از طریق دادگاه، قابل عزل خواهند بود.
مدت زمان ثبت تغییرات شرکت
مدت زمان لازم جهت ثبت هرگونه تغییراتی در مورد شرکتهای ثبت شده بین ۱۰ تا ۲۵ روز کاری می باشد.
هزینه ثبت تغییرات شرکت: هزینه ثبت تغییرات شرکت به فاکتورهای مختلفی وابسته است.دستمزد تغییرات و تصمیمات شرکتها و سایر هزینه ها (حق الثبت – حق التمبر- روزنامه رسمی) طبق واریزی سهامی اداره ثبت شرکتها اخذ می گردد.
ثبت تغییرات شرکت آنلاین که شامل وارد کردن اطلاعات ، تهیه صورتجلسات ، پیگیری پرونده و مشاوره است با هزینه ای متفاوت از تنظیم تغییرات شرکت به صورت حضوری که شامل تغییرات شرکت تا اخذ آگهی اداره ثبت شامل ودرج اطلاعات ، تحریر صورتجلسه ، پیگیری و مشاوره می باشد انجام میگیرد.
مشاوره : در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی در زمینه ثبت تغییرات شرکت شما می توانید با موسسه حقوقی فرداد تماس بگیرید و از تجارب و اطلاعات کارشناسان و مشاوران مجرب و حرفه ای ما بهره مند شوید.

دیدگاه شما