بلاگ

ثبت شرکت کاریابی : مراحل ثبت موسسه کاریابی , شرایط ثبت موسسه کاریابی , مدارک ثبت موسسه کاریابی با کارشناسان موسسه فرداد رسا همراه شوید.
در مورد موسسات وشرکت های کاریابی چه می دانید؟
موسسات و یا شرکت های کاریابی باید کار جویان را ثبت نام نمایند و همچنین به آنها مشاوره شغلی بدهند و آنهایی که واجد شرایط هستند را به واحدهای پذیرنده معرفی کنند.و همچنین می توانند هنرجویانی که در زمینه کاری مهارت ندارند را به مراکز آموزشی معرفی کنند تا در هر زمینه ای که میخواهند آموزش ببینند و برای کار آمادگی پیدا کنند.
پس میتوان گفت که موسسات کاریابی جهت ایجاد اشتغال برای کارجویان و همچنین کسانی که نیاز به مهارت دارندایجاد شده و همچنین به کسانی که برای کار اقدام میکنند مشاوره می دهد و آنها را راهنمایی می کند.
این موسسه اجازه ندارد از کار جویان هزینه ای را بیش تر از هزینه مشخص شده دریافت نماید.ولی کارجویان هم در مقابل این موسسه مسوولیت هایی دارند.
برای تاسیس موسسه کاریابی چه کنیم ؟
درخواست متقاضیان تاسیس موسسه کاریابی  طبق آیین نامه کاریابی ها در کمیته ای بنام “کمیته مـاده ۹ آئـین نامـه” توسط نمایندگان ارگان ها و مراجع دولتی نظیر ادراه کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان صنعت، معدن و تجـارت، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، مـدیرکل همـاهنگی امـوراقتصادی استانداری و انجمن صنفی کاریابی های استان بررسی  می‌شود و در صورت داشتن شرایط و مدارک لازم ،صدور مجوز تاسیس موسسه کاریابی تایید می‌شود.
حدود اختیارات و وظایف کاریابی ها:
ماده ۱۵- وظایف کاریابی های داخلی و خارجی عبارت است از:
الف) شناخت بازار کار داخلی ( ویژه کاریابی های داخلی)
ب ) شناخت بازار کار کشورهای خارجی ( ویژه کاریابی های خارجی)
پ ) ثبت نام از جویندگان کار
ت ) شناسائی و تعیین فرصت های شغلی حوزه فعالیت
ث ) مشاوره و راهنمایی شغلی جویندگان کار و کارفرمایان
ج ) به کار گماری جویندگان کار واجد شرایط در واحدهای پذیرنده
چ ) تهیه و ارائه گزارشهای تخصصی دوره ای مربوط به بازار کار منطقه فعالیت
ح ) راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی وحرفه­ای به منظور فراگرفتن مهارت های مورد نیاز بازار کار با هماهنگی سازمان استان
خ ) معرفی افراد کارآفرین به شرکت های مشاوره مدیریت توسعه امور کارآفرینی
د) انتقال اطّلاعات بازار کار به وبگاه باشگاه کار وزارت بصورت بهنگام
ذ) عضویت در انجمن کاریابی های استان
ر) پایبندی به منشور کاریابی ها
ز) ارسال به موقع اطّلاعات و آمار عملکرد ماهانه به سازمان استان براساس ضوابط اعلام شده
ژ) حفظ و نگهداری اطّلاعات محرمانه هویتی جویندگان کار
س) عدم انجام فعالیت های پیمانکاری در قالب شرکت های خدمات پشتیبانی نیروی انسانی
ش) مبادله اطّلاعات با سایر کاریابی ها به منظور تأمین نیروی کار مناسب کارفرمایان
ص) ورود به وبگاه باشگاه کار وزارت جهت بهره برداری از اطّلاعات آن باشگاه و ارتباط پویا
شرایط لازم جهت اخذ مجوز کاریابی غیردولتی
داشتن حداقل ۳۰ سال سن
آشنایی با قوانین بازاریابی و کاریابی
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی دریکی از رشته های مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی، حقوق، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، مشاوره شغلی و کارآفرینی
ارائه گواهی آموزش
سابقه کاری حداقل به مدت ۵ سال
مشاوره شغلی
مراحل اجرایی چگونگی ارائه و پیگیری درخواست تاسیس موسسه کاریابی
ارائه درخواست ثبت موسسه کاریابی از سوی متقاضی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بررسی درخواست اولیه توسط واحد نظارت بر کاریابی ها
در صورت دارا بودن شرایط و تائید درخواست، پرونده متقاضی تکمیل و در جلسه هیئت ماده ۹ مطرح می گردد.
در صورت تائید پرونده در هیئت ماده ۹، متقاضی در آزمونی که توسط واحد نظارت بر کاریابی ها برگزار می شود، شرکت می کند.
در این مرحله، در صورت کسب نمره قبولی در آزمون(بند ۴)، از متقاضی جهت شرکت در مصاحبه هیئت ماده ۹ دعوت بعمل می آید.
پس از تائید در مصاحبه ماده ۹ و استعلام از مراجع ذیربط توسط واحد نظارت برکاریابی ها، موضوع به متقاضی جهت تعیین محل تاسیس موسسه کاریابی اعلام می گردد.
پس از اعلام محل مورد نظر، کارشناس نظارت بر کاریابی ضمن بازدید از محل تاسیس موسسه کاریابی گزارش خود را اعلام نموده و در صورت تائید محل، مجوز تاسیس و ثبت موسسه کاریابی  به مدت ۵ سال صادر می گردد.
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت کاریابی
تکمیل فرم پرسشنامه متقاضیان ایجاد کاریابی غیردولتی
اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
اصل و تصویر کارت ملی
دو قطعه عکس ۴*۳ رنگی
اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
اصل و تصویر کارت پایان خدمت(ویژه آقایان)
تعدادی از آیین نامه ها و ضوابط  ثبت موسسات کاریابی را بدانید !!!
ماده ۱-  منظور از اصطلاحاتی که در  آئین نامه موسسات کاریابی  بکار برده شده است به شرح زیر می­باشد:
کاریابی­ها به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می­شوند: حوزه فعالیت کاریابی­های عمومی منحصر به بخش خدمات و کاریابی های تخصصی به بخش­های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان مربوط می­شود که در صورت افزایش تقاضا به سایر بخش­های تخصصی نیز تسری می­یابد.
ب) مشاور: فردی است آشنا به قوانین و مقررات بازار کار داخلی و یا خارجی و همچنین تقاضای نیروی کار آن بازار که  مشاوره شغلی به متقاضیان را با استفاده از فنون و روش های مشاوره بعهده دارد.
پ) کاریاب: انجام امور مربوط به شناسایی فرصت های شغلی، کارفرمایان موجود در حوزه جغرافیائی و نوع فعالیت­ها را به منظور جذب فرصت های شغلی بر عهده دارد.
ت) دفتر مرکزی: منظور محل معینی است که از طرف مدیر کاریابی به عنوان مرکز اصلی فعالیت کاریابی در نظر گرفته می­شود و فعالیت کاریابی در آن بصورت متمرکز و مستقل انجام می گیرد.
ث) دفتر نمایندگی: منظور مکانی است که مدیر کاریابی بنا به ضرورت بر اساس ضوابط مندرج در ماده (۱۰) این آیین­نامه ایجاد می شود و فعالیت آن زیر نظر دفتر مرکزی می­باشد.
ج) انجمن: انجمن کاریابی های غیردولتی یک تشکل حقوقی و صنفی است که از اجتماع اعضاء کاریابی ها بر اساس آیین نامه مربوطه  تشکیل می­گردد.
چ) وزارت: وزارت کار و امور اجتماعی
ح) سازمان استان: سازمان کار و امور اجتماعی استان مربوط
خ ) قانون: قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰
د) هیأت مرکزی: هیأت موضوع ماده (۵) این آیین­نامه که در وزارت تشکیل می شود.
ذ) هیأت استانی: هیأت موضوع ماده (۷) این آیین نامه که در سازمان استان تشکیل می شود.
ماده ۲- هر گونه فعالیت در امور کاریابی بدون مجوز قانونی ممنوع بوده و تنها با مجوز وزارت کار و امور اجتماعی مجاز می باشد.
ماده ۳- مجوز فعالیت کاریابی در چهارچوب ضوابط ابلاغی وزارت و توسط سازمان استان مربوط صادر می گردد.
ماده ۴- انتقال مجوز کاریابی ناشی از فوت، از کارافتادگی، رد صلاحیت و… تنها در چهارچوب ضوابط ابلاغی وزارت مجاز می باشد.
ماده ۱۲ – متقاضیان ایجاد کاریابی عمومی موظف به استخدام حداقل ۴ نفر با عناوین شغلی زیر به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و کاریابی می باشند.
الف ) کارشناس مشاوره و کاریابی( مرد)
ب) کارشناس مشاوره و کاریابی( زن)
پ) کارشناس امور اقتصادی
ت ) متصدی امور دفتری و رایانه
تبصره – متقاضیان ایجاد کاریابی تخصصی علاوه بر داشتن کارکنان مورد اشاره در ماده (۱۲) موظف به استخدام حداقل یک نفر کارشناس جهت انجام مشاوره تخصصی به متقاضیان در حوزه مربوطه می باشند.
ماده ۱۳- متقاضیانی که با درخواست آنان موافقت به عمل آمده است قبل از صدور مجوز
بهره­برداری، موظف به تهیه و معرفی مکان مناسب و تأمین امکانات مربوط به کاریابی و استخدام کارکنان مورد نیاز می­باشند در غیر این صورت تقاضای آنان کان لم یکن تلقی می گردد.
تبصره ۲- صدور مجوز کاریابی برای کارکنان دولت ممنوع می باشد.
ماده ۱۴- مدت اعتبار مجوز کاریابی از تاریخ صدور پنج سال است و تمدید آن منوط به ارزیابی و تأیید عملکرد مؤسسات کاریابی توسط هیأت استانی می باشد.
از خدمات مشاوره رایگان موسسه فرداد رسا بهرمند شوید.

دیدگاه شما

Call Now Button