ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص : شرکت سهامی خاص شرکتی است که،تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود. در شرکت سهامی خاص،مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر ۳۵ % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.

یک شرکت پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها،تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.
به موجب ماده ی ۲۰۰ قانون تجارت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است
الف- تغییر اساسنامه
ب- تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر
ح- انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د -تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
ه -تغییر اسم شرکت
و- تغییر مدیر یا مدیران شرکت
ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی است. اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود.در ذیل ضمن پرداختن به نحوه ی اعمال تغییرات در شرکت،به مراحل ثبت تغییرات شرکت می پردازیم.شایان ذکر است، شما بزرگواران چنانچه در هر یک از مراحل ثبت با مشکل مواجه شدید می توانید با کارشناسان ما در موسسه فرداد تماس حاصل فرمایید.
روش های ثبت تغییرات شرکت:
جهت ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص  دو راه پیش روی شماست که می توانید از هرکدام از این روش ها که راحت تر هستید اقدام به ثبت تغییرات شرکت نمایید
– اقدام به ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص توسط متقاضی
– اقدام به ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص توسط موسسه حقوقی فرداد ثبت . در این روش کارشناسان حرفه ای و مجرب فرداد شما عزیزان را در مسیر ثبت تغییرات شرکت جهت انجام هرچه بهتر و سریعتر کار راهنمایی و یاری می کنند.
ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص به سه حالت تنظیم می شود

 1. مجمع عمومی عادی.
 2. مجمع عمومی فوق العاده.
 3. هیأت مدیره.

در ذیل به طور مختصر به تعریف و توضیح وظایف هر یک از آن ها می پردازیم.
مجمع عمومی فوق العاده
این مجمع در مواردی که وضعیت خاصی ایجاب می نماید که صاحبان سهام تصمیم بخصوصی اتخاذ نمایند و آن وضعیت خارج از جریانات عادی و معمولی باشد تشکیل می گردد.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده در ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص
۱-تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)
۲-افزایش یا کاهش سرمایه
۳-تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان
۴-اجازه صدور اوراق قرضه
۵-ایجاد سهام ممتازه
۶-انحلال شرکت
مجمع عمومی فوق العاده در ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص: هنگامی رسمیت می یابد که دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند در جلسه حاضر شوند،اگر در جلسه اول حد نصاب حاصل نشد برای بار دوم دعوت می شوند.مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نمایند،در آگهی دعوت مجمع عمومی دوم باید نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به علت عدم حصول حد نصاب قید شود،تصمیمات مجمع همواره به اکثریت دو سوم آراء در جلسه رسمی معتبر خواهد بود(مواد ۸۴ و ۸۵ ل.ا.ق.ت)
با توجه به برخی مواد ل.ا.ق.ت می توان وظایف دیگری علاوه بر ماده ۸۳ برای مجمع عمومی فوق العاده منظور داشت از جمله:
-تقلیل سرمایه در اثر زیان های وارده(ماده ۶۵ ) یا به جهت مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت در ظرف مقرر در اساسنامه
-تصویب ایجاد سهام ممتاز(ماده ۲۳)
-تغییر در حقوق و امتیارات سهام ممتاز(تبصره ۲ ماده ۲۴)
-تبدیل سهام(ماده ۴۳)
-انتشار اوراق سهام(مواد ۵۵ و ۵۶)
-تعویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام(بند ۹ ماده ۶۰ و مواد ۷۱ و ۶۹ و ۶۵ و ۶۱)
-تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام(مواد ۲۷۸ و ۲۸۷)
مجمع عمومی عادی
همان طور که از نام آن پیدا است این مجمع در مواقع عادی و معمولی تشکیل می شود.ماده ۸۹ ل.ا.ق.ت در مورد تشکیل آن می گوید:
مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی گردیده تشکیل شود.مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست رد صلاحیت مجمع عمومی می باشد.از جمله تعیین بازرسین اصلی و علی البدل و …
وظایف مجمع عمومی عادی در ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص
۱-تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
۲-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
۳-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
۳-تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
۴-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

مراحل ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

به طور کلی، برای ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.
_تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
_مراجعه به سامانه ی اداره ی  ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
_بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
_ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
_مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
_ پرداخت هزینه روزنامه رسمی
_صدور آگهی
در ذیل به چند نمونه از متداول ترین ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص می پردازیم.
چگونگی ایجاد تغییرات در شرکت سهامی خاص:
در هر صورت،برای هر تغییری در شرکت سهامی خاص، باید صورتجلسه ای بعد از تصویب اعضای هیأت مدیره تنظیم شده و آن را به همراه روزنامه ی تأسیس و روزنامه ی آخرین تغییرات شرکت، همراه با کپی کارت ملی اعضای شرکت به اداره ثبت شرکتها تحویل داد.
ایجاد تغییرات در شرکتهای سهامی خاص در صلاحیت این نهاد ها می باشد:
_ مجمع عمومی فوق العاده: تغییر در اسم، تغییر آدرس و مکان، تغییر مفاد اساسنامه، تغییر و الحاق موضوع، ورود و خروج اعضاء، ادغام و انحلال شرکت.
_ مجمع عمومی عادی: تنظیم صورتهای مالی و مالیاتی، انتخاب اعضای هیأت مدیره.
_ جلسه هیات مدیره: تغییر در هیأت مدیره، انتخاب و تغییر مدیر عامل، تعیین صاحبان امضا در شرکت.
تغییر نام شرکت  سهامی خاص در ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص
از مواردی که در طول زمان بعد از ثبت شرکت ممکن است با آن مواجه شوید تصمیم مبنی بر تغییر نام شرکت است. یعنی  به هر دلیلی تصمیم به تغییر نامی گرفته باشید که در زمان ثبت نام برای شرکت خود با فعالیت مورد نظر انتخاب نموده بودید. تغییر نام شرکت متضمن طی مراحل ویژه ای است. نامی که قرار است انتخاب گردد،منوط به رعایت کلیه ی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها و عندالاقتضاء اخد مجوزهای لازم خواهد بود.در ضمن،تصمیمات در خصوص تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند.
تغییر موضوع شرکت سهامی خاص در ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص
موضوع شرکت متاثر از نوع فعالیتی است که شرکت برای آن منظور تشکیل گردیده و ناظر به امور انتفاعی اعم از امور تجاری و غیر تجاری است.موضوع یا هدف در صورتی که اعضای شرکت صلاح بدانند قابل تغییر، افزایش یا کاهش است.همه ی انواع شرکتها می توانند موضوع فعالیت خودشان را تغییر دهند. لذا چنانچه در اساسنامه ،موضوع شرکت به درستی شامل فعالیت آن نگردد شرکت ها می توانند موضوع خود را تغییر دهند و یا به موضوع قبلی شرکت موضوعاتی را الحاق کنند.
تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است که متعاقب تصویب و اعلام مراتب به اداره ثبت شرکت ها و آگهی جهت اطلاع عموم انجام می شود.برای تغییر موضوع شرکت ۳ هفته زمان لازم است که آگهی تغییرات از اداره ثبت شرکتها اخذ گردد.مرجع صلاحیتدار در شرکت جهت تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع، باید همانند سایر تغییرات شرکت مجمع عمومی عمل کند.
هنگام تغییر یا الحاق موضوع باید به امر مجوزی بودن موضوع جدید توجه داشت و در صورت مجوزی بودن موضوع جهت دریافت مجوز لازم از مراجع ذیصلاح اقدام نمود.
تغییر محل شرکت سهامی خاص در ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص
آدرس شرکت مکانی است که هنگام ثبت شرکت مورد نظر در بند ۳ اساسنامه ی آن قید می گردد.پس از ثبت شرکت می توان نسبت به تغییر آدرس اقدام نمود. برای تغییر آدرس شرکت،سهامداران و یا شرکا می توانند با تشکیل صورتجلسه ای با نام مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل شرکت اقدام نمایند.البته این نکته نیز قابل ذکر است که اختیار تغییر محل شرکت در تبصره ی  بند ۳ اکثر اساسنامه ها ی شرکت های سهامی خاص به هیت مدیره نیز واگذار شده است.در این تبصره آمده است که هیئت مدیره می تواند به هر کجا که صلاح و مصلحت است آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید.لذا تغییر آدرس شرکت توسط تصمیم هیئت مدیره(در صورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا است.
نقل و انتقال سهام در ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص
_ تشکیل جلسه هیأت مدیره با رعایت حد نصاب اکثریت اعضاء در صورتیکه مطابق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره باشد ( تشکیل جلسه مجمع عمومی فوفق العاده در صورتی که طبق اساسنامه  بر عهده مجمع عمومی باشد)
_ تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت مدیره در صورتیکه طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره باشد.( امضای هیأت رییسه چنانچه بر عهده مجمع عمومی باشد)
_ کپی مدرک شناسایی سهامداران جدید.
_ دریافت برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی.
_ فهرست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال.
_تحویل اصل صورتجلسه و مدارک به اداره ثبت شرکتها.
چنانچه جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شود، ارایه روزنامه شرکت که آگهی دعوت در آن درج شده نیز باید همراه با مدارک تحویل داده شود.
تغییرات در هیئت مدیره شرکت سهامی خاص در ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص
جهت تغییرات در ترکیب اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص کلیه یا اکثریت سهامداران با تشکیل یک مجمع عادی بطور فوق العاده تشکیل می دهند و پس از امضای ذیل صورتجلسه و ارائه آن به اداره ثبت شرکت ها جهت آگاهی اقدام می نمایند. اگر در این نوع شرکت نیازی به تغییر در سمت اعضای هیات مدیره وجود داشته باشد این تغییر در صورتجلسه هیات مدیره اعمال می گردد که مدیران پس از امضای ذیل صورتجلسه آن را به اداره ثبت شرکت ها تحویل می دهند و نسبت به آگهی آن اقدام می نمایند. ضمنا حد اکثر مدت تصدی مدیران در شرکت های سهامی خاص از ۲ سال تجاوز نخواهد کرد.
تغییر تابعیت شرکت های سهامی خاص در ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص
در مورد شرکت های سهامی هیچ مجمع عمومی(موسس،عادی،فوق العاده)حق تغییر تابعیت شرکت را ندارد.
انحلال شرکت سهامی خاص در ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی ( اعم از خاص یا عام ) در موارد ذیل منحل می شود :

 1. وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
 2. در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد؛ مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
 3. در صورت ورشکستگی
 4. در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
 5. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه ( ماده ۱۹۹ )

تذکر : صورتجلسه  ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) ظرف مدت سه روز تحویل اداره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.
در صورتیکه  مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه  اصل آنها به همراه صورتجلسه الزامی است (ماده ۹۷ . ل . ا.ق.ت)
لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه  به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

 1. کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید.
 2. اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.
 3. لیست شرکا با میزان سهامشان.
 4. کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره.
 5. کپی اساسنامه شرکت.
 6. حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت.

هزینه ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

هزینه ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص به فاکتورهای مختلفی وابسته است.دستمزد تغییرات و تصمیمات شرکتها و سایر هزینه ها (حق الثبت – حق التمبر- روزنامه رسمی) طبق واریزی سهامی اداره ثبت شرکتها اخذ می گردد.
ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص آنلاین که شامل وارد کردن اطلاعات ، تهیه صورتجلسات ، پیگیری پرونده و مشاوره است با هزینه ای متفاوت از تنظیم تغییرات شرکت به صورت حضوری که شامل تغییرات شرکت تا اخذ آگهی اداره ثبت شامل ودرج اطلاعات ، تحریر صورتجلسه ، پیگیری و مشاوره می باشد انجام میگیرد.

مدت زمان ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

مدت زمان لازم جهت ثبت هرگونه تغییراتی در مورد شرکتهای ثبت شده بین ۱۰ تا  ۲۵ روز کاری می باشد.

از خدمات مشاوره رایگان فرداد ثبت بهرمند شوید

دیدگاه شما