ثبت شرکت تضامنی : مواردی که در زمینه ثبت شرکت تضامنی لازم است که با یکسری از اصطلاحات و مفاهیم مربوط به ثبت شرکت تضامنی آشنا شویم که در ادامه آمده است.
شرکت تضامنی چیست؟ برای ثبت شرکت تضامنی لازم است ابتدا با تعریف شرکت تضامنی آشنا شوید.
شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است.به موجب ماده ۱۱۶ قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض شرکت کافی نباشد هریک از شرکا به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می باشند و اگر شرکا قراری بر خلاف مورد فوق بین خودمقرر نموده باشند این قرار در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود بلافاصله بعداز نام شرکت باید نام یک نفر از شرکا در صورتی که نام شرکت مشتمل بر نام کلیه شرکا نباشد و عباراتی از قبیل و شرکا یا برادران قید شود مانند شرکت ضامنی حسن زاده و برادران شرکت تضامنی وقتی تشکیل شده محسوب می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز با توافق کلیه شرکا ارزیابی و تسلیم شده باشد (ماده ۱۱۸ ق ت) در شرکت تضامنی نقسیم منفعت به نسبت سهم الشرکه شرکا است ولی شرکا می توانند ترتیب دیگری برای تقسیم منفعت بین خود مقرر نمایند اداره شرکت تضامنی با مدیری است که از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود مسئولیت مدیر در اداره شرکت در قبال شرکا مسئولیت وکیل است در مقابل موکل (ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ ق ت)

مراحل ثبت شرکت تضامنی

مراحل ثبت شرکت تضامنی توسط متقاضی : نخست می بایست موضوع فعالیت خود را تعیین نموده و اوراق شرکت را برمبنای اطلاعات اولیه شرکت تکمیل نمایید عنایت بفرمایید که جهت تنظیم این اوراق بایستی از اشخاص متخصص و مجرب راهنمایی های لازم را اخذ نماییدو سپس نوبت به آن می رسد که از راه سامانه اداره ثبت شرکت نسبت به ثبت سامانه ای مبادرت ورزیده و همه ی مراحل این سامانه را با دقت و به صورت صحیح کامل نمایید. شایان توجه است که  با انتخاب گزینه تایید نهایی امکان ویرایش مقدور نمی باشد.
مراحل ثبت شرکت تضامنی توسط موسسه فرداد رسا : در ابتدای امر کارشناسان موسسه فرداد رسا مشاوره ای کارآمد در این زمینه را به شما متقاضیان ارائه می دهند. بعد از تکمیل مدارک از جانب متقاضی ، مشاوران موضوع فعالیت شرکت شمارا به صورت کاملا تخصصی تنظیم و تدوین می نمایند. بعد نوبت به ثبت سامانه ای شرکت از راه سامانه ثبت شرکت ها می رسد کارشناسان مجرب و متخصص ما اطلاعات مورد نیاز در سامانه را وارد کرده و اوراق اساسی شرکت ( اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه ، متن صورتجلسه ) را منتظم می نمایند. بعد از تایید نام شرکت و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت وکیل ثبت شرکت ،  روند ثبتی پرونده شما را در اداره مربوطه پیگیری می نمایند و بعد از گذشت ۲۰-۲۵ روز کاری آگهی تاسیس شرکت انتشار می یابد.

شرایط لازم برای ثبت شرکت تضامنی :

برای ثبت شرکت تضامنی لازم است شرایطی را رعایت نمایید که از جمله آنها:
– تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
– تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
– پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
– تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی
به هنگام تاسیس شرکت،اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد باید توسط موسسین تنظیم گردد.
حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ی ۵۱ مقرر شده است.در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد،باید سهم الشرکه مزبور،قبلاَ به تراضی تمام شرکا تقویم شود.در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند،مگر به رضایت تمام شرکا.مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند.در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی توانند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید،از تادیه قروض شرکت امتناع ورزند.فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است،آن هم در صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکتهای تضامنی:

جهت ثبت شرکت تضامنی مدارک زیر را باید آماده کنید:
۱-دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
۲-دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
۳-دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
۴-تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
۵-اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
۶-تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار(درمواردی که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند)
۷-اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل
۸- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۹-دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
۱۰-اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
نکاتی چند در مورد ثبت شرکت تضامنی:
-برخلاف شرکت های سهامی قانون گذار حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نکرده است.بنابراین میزان سرمایه آن هر مقداری می تواند باشد و تماماَ به تصمیم شرکا واگذار شده است.
-چنانچه اساسنامه در خصوص تضامن شرکاء ترتیبی برخلاف قانون تجارت تجویز نماید،مراتب صرفاَ بین شرکا نافذ بوده و در قبال اشخاص ثالث بلااثر است.
-مطابق ماده ۱۹۵ قانون ثبت،ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی است و تابع مقررات ثبت شرکت ها است.
“چنانچه قصد دارید شرکتتان را به ثبت برسانید،مشاوران و کارشناسان مجرب “موسسه ثبت پایا فرداد” ، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما متقاضیان محترم می باشند.”

از خدمات مشاوره رایگان موسسه فرداد رسا بهرمند شوید.

مطالب مرتبط :

ثبت موسسه

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت طرح صنعتی

ثبت تغییرات شرکت

دیدگاه شما