8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

026-32717893

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

فیسبوک

جستجو
 

انحلال شرکت

موسسه فرداد رسا > ثبت  > انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت : یک شرکت در چه شرایطی منحل اعلام می شود؟
شرایط انحلال شرکت ممکن است با اراده افراد و شرکاء ایجاد شود و یا در مواردی ممکن است از اراده آنها خارج باشد و در شرایطی خاص(فوت شرکاء، برشکستگی و….) اتفاق بیفتد.
انحلال شرکت ها معمولا در موارد ذیل انجام میگیرد:
– در صورتی که شرکت ورشکسته شود.
– مواقعی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده، انجام داده و انجام آن غیر ممکن است.
– در مواقعی که شرکت برای تاریخ مشخص و معینی تشکیل شده و آن مدت به اتمام رسیده باشد.
– در هر زمان که مجمع عمومی فوق العاده سهامداران به هر دلیلی رای دهند که شرکت منحل شود.
– اگر در اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت سهامی از بین رفته باشد، هیات مدیره مکلف به دعوت از مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال یا کاهش اجباری سرمایه می باشد.
– در صورتی که دادگاه حکم قطعی صادر کند.
در آخر این مجمع یک نفر از مدیران شرکت را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب مینمایند که تا دو سال افرادی که طرف معامله با شرکت بوده اند جهت پیگیری امور خود به نشانی مدیر تصفیه مراجعه و با وی به عنوان نماینده شرکت منحل شده مذاکره خواهند نمود و مدیر تصفیه مسئول تعهدات شرکت خواهد بود. پس از گذشت ۲ سال و آگهی در روزنامه شرکت به طور کلی منحل می گردد و فعالیت آن پایان می پذیرد.
انحلال شرکت پس از تصویب مجمع عمومی تا زمانی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد نسبت به تعهدات شرکت به دیگران بی اثر است.

روش انحلال شركت و تغییرات

روش انحلال شركت ها و تغییرات شركت ها به استناد احكام صادره از مراجع قضائی (مواد۲۷۰ الی ۲۷۹) قانون تجارت، اقدامهای این مرحله شامل تطبیق مفاد احكام با ثبت دفتر ثبت شركتها كنترل احكام صادره مبنی بر قطعی بودن حكم می باشد
هر گاه مقررات قانونی در مورد تشكیل شركت سهامی با عملیات آن یا تصمیمات كه توسط هر یك از اركان شركت اتخاذ می گردد رعایت نشود هر ذینفع می تواند به محكمه مراجعه و در خواست بطلان عملیات را نماید پس از صدور حكم توسط ذینفع به اداره ثبت ارائه می شود و درخواست اجرای حكم را می نماید كارشناس مفاد حكم را با اقدامهای قبلی كه در شركت صورت گرفته است دقیقاً بررسی نموده در صورتیكه حكم بمرحله نهائی رسیده باشد و مفاد حكم قبل از اجراء در دفتر ثبت شركتها باشد دستور وصول اخذ حق الثبت به شعبه حسابداری صادر می نماید. ذینفع پس از مراجعه به شعبه حسابداری و پرداخت حق الثبت نزد كارشناس مربوطه داده و كارشناس پیش نویس اجرای حكم را تهیه و به قسمت ثبت در دفتر ثبت شركتها ارسال می دارد و مسئول ثبت دفتر پس از ثبت پیش نویس اجرای حكم از ذینفع در ذیل دفتر امضاء اخذ می نماید.
چنانچه حكم صادره مربوط به انحلال شركت باشد در اینصورت محكمه مدیر تصفیه نیز تعیین می نماید و مدیر تصفیه به این اداره مراجعه و پس از پرداخت حق الثبت انحلال كارشناس ضمن رسیدگی و كنترل دقیق و تطبیق آن با حكم پیش نویس آگهی را تهیه و جهت امضاء بدفتر ثبت شركتها ارسال می دارد. مسئول دفتر با حضور مدیر تصفیه اقدام به ثبت حكم انحلال می نماید. چنانچه مدیر تصفیه حاضر به انجام وظیفه در سمت مدیر تصفیه نباشد در این صورت محكمه انجام تصفیه را به اداره تصفیه امور ور شكستگی محول می نماید و در این حالت مفاد حكم با حضور نماینده اداره تصفیه ثبت دفتر شركتها می شود و از نماینده اداره تصفیه اخذ امضاء می شود.(ماده ۲۷ قانون تجارت)

  مدارک مورد نیاز برای ثبت انحلال شرکت در انواع شرکت ها:

در انحلال شرکت،کلیه ی اعضاء می بایست صورتجلسه را امضاء کنند و اگر حتی عضوی از شرکت رضایت به انحلال نداشته باشد سایر اعضاء نمی توانند شرکت را منحل کنند.
چنانچه شخصی غایب باشد،در صورتی که اعضاء از شخص غایب وکالتنامه تام داشته باشد می توان شرکت را بدون حضور وی منحل نمود اما در غیر این صورت هیچ راهی جز حضور خود شخص وجود ندارد.
برای ثبت انحلال شرکت سهامی خاص چه مدارکی مورد نیاز است؟
_اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
_آخرین روزنامه رسمی شرکت
_فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.
_اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء،هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.
*صورت جلسه انحلال شرکت همراه دیگر مدارک می بایست ظرف ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه تقدیم اداره ی محترم ثبت شرکت ها گردد و پس از ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل شود.
برای ثبت انحلال شرکت با مسئولیت محدود چه مدارکی مورد نیاز است؟
_اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
_آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد.
_فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
_ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.
برای ثبت انحلال شرکت تضامنی چه مدارکی مورد نیاز است؟
_اصل صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
_مدارک شناسایی شرکا
_مدارک ثبتی شرکت
برای ثبت انحلال موسسه چه مدارکی مورد نیاز است؟
_اصل صورت جلسه ی انحلال شرکت که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
_فتوکپی شناسنامه ی کلیه ی شرکا
_فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
_آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در آن منتشر می شود.

 سخن پایانی در مورد ثبت انحلال شرکت :

انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و در هر موقع می تواند در مورد آن اخذ تصمیم نماید.این تصمیم وقتی مناط اعتبار است که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آراء حاضر در آن اتخاذ گردد.لذا،سهامداران می بایست با توجه به مقررات قانونی،صورت جلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده تنظیم کرده و به انضمام سایر مدارک،به اداره ی ثبت شرکت ها ارسال نمایند تا آن اداره ی محترم،اقدامات لازم جهت ثبت را مبذول دارد و مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.

از خدمات مشاوره رایگان موسسه فرداد رسا بهرمند شوید.

مطالب مرتبط :

ثبت موسسه

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت طرح صنعتی

ثبت تغییرات شرکت

به این مطلب امتیاز دهید
[تعداد رای: 1 میانگین امتیاز: 1]

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.

تماس با کارشناسان حقوقی