بلاگ

ثبت تغییرات شرکت : هر آنچه لازم است در ثبت تغییرات شرکتها (ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص)و(ثبت تغییرات شرکت با مسئولیت محدود) باید بدانید با کارشناسان متخصص موسسه فرداد رسا همراه شوید
بعد از اتمام پروسه ثبت شرکت در صورتیکه سهامداران و هیئت مدیره تصمیم بگیرند تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند باید از طریق مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده این تغییرات را  به اطلاع اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری برسانند. اختیارات این مجامع به صورت جداگانه و تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد که به شرح ذیل می باشد:
اختیارات مجمع عمومی فوق العاده : در صورتی که قصد داشته باشید مفاد اساسنامه را تغییر دهید که شامل : تغییرآدرس دفترمرکزی شرکت ، تبدیل سهام بی نام به با نام ، نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه و کلیه مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
یکی از مهم ترین این اختیارات افزایش و یا کاهش سرمایه که عموما با ورود و خروج شریک همراه می باشد
اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده : از جمله صلاحیت هایی که در زمره صلاحیتهای  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسین ، تعیین سمت مدیران و حق امضا دارانءمی باشد یکی دیگر از مهم ترین اختیارات مجمع عمومی فوق العاده تصویب ترازنامه سالیانه در چهار ماه اول سال است.
مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکت ها و موسسات : ارائه کپی از اساسنامه شرکت ، روزنامه رسمی که مبنی بر آخرین تغییرات شرکت باشد، لیست شرکا، کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران و اعضاء هیئت مدیره ، در صورت خروج اشخاص از شرکت ارائه اصل مدارک شناسایی و حضور در اداره ثبت شرکت الزامی می باشد در نظر داشته باشید اگر قصد انحلال شرکت خود را دارید می بایست یک مدیر تصفیه انتخاب نمایید.

مراحل ثبت تغییرات شرکت

 • شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.
 • تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
 • مراجعه به سامانه ی اداره ی  ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
 • بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
 •  ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 • مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
 • پرداخت هزینه روزنامه رسمی
 • صدور آگهی ثبت تغییرات شرکت

متداول ترین موارد ثبت تغییرات

تغییرنام شرکت : برای تغییر نام شرکت باید این مسئله را در مجمع عمومی فوق العاده ای که با تنظیم صورتجلسه تغییر نام توسط اعضا تشکیل و امضا می شود مطرح و تصمیم لازم را اتخاذ کنیم. بعد از گرفتن تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده باید مدارک لازم را به اداره ی ثبت تحویل دهیم.
درباره شرکت های تضامنی، نسبی و مسئولیت محدود باید حتما عبارات تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود در اسم ذکر شوند و در مورد شرکت های تضامنی و نسبی آوردن اسم حداقل یکی از شرکا لازم است. پس در تغییر نام حتما باید این فاکتورها رادر نظربگیرید.
تغییر موضوع فعالیت : موضوع فعالیت شرکت در واقع همان هدفی است که شرکت برای آن تشکیل می شود. این موضوع می تواند با صلاحدید اعضای شرکت تغییر کند. برای تغییر، الحاق یا حذف بخشی از موضوع شرکت لازم است سهامداران شرکت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت را تشکیل داده و در این مورد تصمیم گیری نمایند. پس از آن صورتجلسه مربوط را تنظیم و با ذکر میزان سهم هر یک از سهامداران امضا می‌کنند.
تغییر ادرس شرکت : به طور معمول برای تغییر آدرس شرکت باید این تصمیم گیری را به مجمع عمومی فوق العاده سپرد. البته در شرکت هایی چون سهامی خاص و بامسئولیت محدود با تبصره ۳، اکثر اساسنامه های آن ها این مسئولیت را به هیئت مدیره به طور مطلق واگذار کرده اند و به آنها اختیار تغییر آدرس به هر محلی که صلاح بدانند را دادند.
برای تغییر آدرس شرکت سهامی باید جلسه مجمع عمومی تشکیل شود و صورتجلسه  آن به امضای هیئت رییسه برسد. اگر این اختیار به هیئت مدیره واگذارشده باشد آنها در مورد تغییر آدرس تصمیمات لازم را خواهند گرفت. تفاوتی که این نوع شرکت در تغییر آدرس با شرکت مسئولیت محدود دارد، در زمان امضای صورتجلسه است که در شرکت های با مسئولیت محدود، باید به امضای تمامی شرکای شرکت برسد.
افزایش یا کاهش سرمایه و سهام : سرمایه شرکت ها را می توان از طریق صدور سهام جدید یا بالاتر بردن مبلغ سهام های موجود افزایش داد. مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره بعد از خواندن گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت درباره آن تصمیم می گیرد. این مجمع شرایط افزایش سرمایه را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد. پیشنهاد هیئت مدیره شرکت ها در مورد افزایش سرمایه شرکت باید شامل توجیه منطقی برای اینکار، به همراه گزارشی درباره ی امور شرکت از ابتدای سال مالی باشد. در آخر بازرسین نسبت به تصمیم هیئت مدیره اظهار نظر خواهند کرد.
در شرکت های سهامی خاص پس از تصمیم گیری راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید، باید این مسئله از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت درآن انتشار پیدا می کند، به اطلاع صاحبان سهام برسد. دراین آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش یافته، مبلغ سهام جدید، حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم، تعداد سهامی که هرصاحب سهم نسبت به سهام خود حق تقدم درخرید آنها را دارد، مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت آن ذکرشود. باید توجه داشت درصورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظرگرفته شده باشد، حتما در آگهی قید خواهد شد.
در شرکت های سهامی عام بعد از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه باید آگهی منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام، برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم درخرید آن را دارند، ظرف مدت معین (نباید کمتر از بیست روز باشد) به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام، گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردند.
اساسنامه شرکت نمی تواند شامل اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد و همچنین باید توجه داشت تا زمانی که سرمایه قبلی شرکت کامل نشده باشد، نمی توان سرمایه شرکت را افزایش داد.
تبدیل سهام به بی نام و بانام : درمورد تبدیل سهام بی نام به سهام بانام، باید سه بار به فاصله ی پنج روز از هم مسئله در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوطه به شرکت درآن منتشر می شود، نشر پیداکند. ولی برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام، تنها یک بار موضوع باید در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود، نشر پیدا کرد.
افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت : در باره این موضوع هم تنها کافیست، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و در این باره تصمیم گیری کند و کار دیگری نباید انجام داد.
تغییر در حقوق نوع مخصوصی از سهام : هرموقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر ایجاد کند تصمیمش تا زمانیکه دارندگان این نوع سهام در جلسه خاصی آنرا تصویب کنند قطعی نخواهد شد. این جلسه خاص باید حداقل موافقت نیمی از سهامداران این سهام را داشته باشد.
تغییر تابعیت شرکت : شرکت ها به خاطر شخصیت حقوقی ای که دارند تابعیت پیدا می کنند و برخی از آنها به موجب قانون می توانند تابعیت خود را تغییر دهند. به طور مثال در شرکت سهامی این اختیار از مجمع عمومی گرفته شده است و به هیچ وجه قابلیت تغییر تابعیت برای آنها پیش بینی نشده است. درمقابل در شرکت های با مسئولیت محدود شرکا می توانند با موافقت همه این کار را انجام بدهند.
تبدیل شرکت ها به همدیگر : در قانون تجارت صرفا در مورد تغییر شرکت تضامنی به سهامی صحبت شده است. اما معمولا از این قانون می توان برای تمامی شرکت ها استفاده کرد. پس تمامی شرکت ها برای تبدیل به نوع دیگری از شرکت مجاز شمرده شده اند و باید بعداز تبدیل، قوانین مربوط به آن شرکت جدید را رعایت کنند.

ورود و خروج شریک یا سهامدار : در شرایطی که برخی از سهامداران قصد داشته باشند از شرکت خارج شوند میتوانند با تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده این امر را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند در عین حال میتوانند سهامداری را نیز به شرکت وارد نمایند
نقل و انتقال سهام یاسهم‌الشرکه : در برخی از مواقع شرکایی که قصد خارج شدن از شرکت را دارند سهام یا سهم الشرکه خود را به سهاداران و یا اعضائ هیئت مدیره حاضر در شرکت واگذار مینمایند این امر با توجه به نوع قالب ثبتی متغییر می باشد.

انتخاب اعضای هیئت‌ مدیره : این امکان وجود دارد که اعضاء هیئت مدیره سمت های انتصابی خود را تغییر دهند این موضوع با تصویب مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر می باشد.
انتخاب بازرسین (سهامی خاص) :همانطور که مطلع هستید بازرسین در شرکتهای سهامی خاص برای مدت یک سال اتخاب میشوند بعد از اتمام این دوره نیازمند تمدید و یا انتخاب مجدد می باشند.
اصلاح ماده اساسنامه شرکت : در صورتی که مواد اساسنامه تنظیم شده شما تغییر نمایند می بایست این امر در صورتجلسه اعلام گردد.

شخصیت های حقوقی با توجه به اختیارات مندرج در اساسنامه خود میتوانند تصمیماتی را مبنی بر ثبت تغییرات شرکت و موسسه خود بگیرند و به استناد قانون تجارت می بایست این تغییرات را به ثبت برسانند. در اولین قدم باید صورتجلسه ای با توجه تغییرات خواسته شده تنظیم و تدوین نمایند و به اطلاع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری حوزه ثبتی شرکت برسانند. در نظر داشته باشید که انجام این فعالیت نیازمند روش و مقررات خاصی می باشد و نیازمند تجربه و تخصص های لازم است. پیشنهاد ما به شما مشورت با مشاورین مجرب فرداد ثبت می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت:

 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید.
 • اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.
 •  لیست شرکا با میزان سهامشان.
 • کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره.
 • کپی اساسنامه شرکت. حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت.

 مدت زمان لازم جهت ثبت تغییرات شرکت  : مدت زمان انجام هرگونه ثبت تغییرات شرکت ها ۱۰ روز می باشد.

تعرفه هزینه ثبت تغییرات شرکت

مجموع هزینه های ثبت تغییرات شرکت از ابتدا تا پایان کار توسط موسسه فرداد رسا برای سفارش هایی که در یک صورتجلسه انجام می شود ۳۰۰ هزار تومان می باشد. یکی از نکات مثبتی که در موسسه فرداد رسا وجود دارد این است که، اگر شخصی همزمان ۲ یا ۳ صورتجلسه تغییرات برای شرکت خود نیاز داشته باشد، از نظر  تعرفه هزینه بسیار مقرون به صرفه است. در صورتی که کاربر بخواهد مدارک را شخصا پست نماید، دفاتر را امضا نماید و کار را شخصا از اداره ثبت تحویل بگیرد، هزینه ثبت تغییرات شرکت برای هرصورتجلسه به مبلغ ۱۵۰ هزارتومان کاهش خواهد یافت.

از خدمات مشاوره رایگان ثبت شرکت موسسه فرداد رسا بهرمند شوید.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × دو =

Call Now Button