ثبت تغییرات شرکت تضامنی : در قانون تجارت شرکت تضامنی شرکتی است که بین دو یا چند نفر تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود و منظور از مسئولیت تضامنی همین است و به این جهت گفته می شود در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء در تشکیل شرکت دخات دارد و تادیه دیون و تعهدات شرکت به عهده آن هاست و لذا در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکاء تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود و هرگاه اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل شرکاء  و یا براداران قید گردد.
یک شرکت پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها،تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.
به موجب ماده ی ۲۰۰ قانون تجارت ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها الزامی است:
الف- تغییر اساسنامه
ب- تمدید مدت شرکت،زاید بر مدت مقرر
ح- انحلال شرکت،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د -تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت.
ه -تغییر اسم شرکت
و- و در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی ۵۸ قانون تجارت در ماده ی ۵۸ قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنامه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.
انواع ثبت تغییرات شرکت تضامنی
انحلال شرکت
افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
ورود و یا خروج شریک یا شرکا
تغییر نام شرکا
تغییر موضوع شرکت
تغییر آدرس شرکت
تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد
تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام
نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود
تغییر مواد اساسنامه شرکت
تصویب تراز سود و زیان
تعیین و تصویب بیلان مالی
انتخاب یا تمدید بازرسین
انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره
تعیین سمت هیات مدیره
تغییر حق امضا
ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی است. اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود.در ذیل ضمن پرداختن به نحوه ی اعمال تغییرات در شرکت،به مراحل ثبت تغییرات شرکت می پردازیم.شایان ذکر است، شما بزرگواران چنانچه در هر یک از مراحل ثبت با مشکل مواجه شدید می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.
روش های ثبت تغییرات شرکت تضامنی
جهت ثبت تغییرات شرکت تضامنی  دو راه پیش روی شماست که می توانید از هرکدام از این روش ها که راحت تر هستید اقدام به ثبت شرکت نمایید:
۱- اقدام به ثبت تغییرات شرکت تضامنی توسط متقاضی
۲- اقدام به ثبت تغییرات شرکت تضامنی توسط موسسه حقوقی ثبت فرداد .در این روش کارشناسان حرفه ای و مجرب فرداد شما عزیزان را در مسیر ثبت تغییرات شرکت جهت انجام هرچه بهتر و سریعتر کار راهنمایی و یاری می کنند.

مراحل ثبت تغییرات شرکت تضامنی

به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند.
_تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا
_مراجعه به سامانه ی اداره ی  ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
_بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق
_ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
_مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات
_ پرداخت هزینه روزنامه رسمی
_صدور آگهی
 نحوه ی اعمال ثبت تغییرات شرکت تضامنی
تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود
۱٫مجمع عمومی عادی.
۲٫ مجمع عمومی فوق العاده.
۳٫ هیأت مدیره.
در ذیل به طور مختصر به تعریف و توضیح وظایف هر یک از آن ها می پردازیم.
مجمع عمومی فوق العاده در ثبت تغییرات شرکت تضامنی : این مجمع در مواردی که وضعیت خاصی ایجاب می نماید که صاحبان سهام تصمیم بخصوصی اتخاذ نمایند و آن وضعیت خارج از جریانات عادی و معمولی باشد تشکیل می گردد.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده
۱-تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)
۲-افزایش یا کاهش سرمایه
۳-تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان
۴-اجازه صدور اوراق قرضه
۵-ایجاد سهام ممتازه
۶-انحلال شرکت
مجمع عمومی فوق العاده در ثبت تغییرات شرکت تضامنی : هنگامی رسمیت می یابد که دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند در جلسه حاضر شوند،اگر در جلسه اول حد نصاب حاصل نشد برای بار دوم دعوت می شوند.مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نمایند،در آگهی دعوت مجمع عمومی دوم باید نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به علت عدم حصول حد نصاب قید شود،تصمیمات مجمع همواره به اکثریت دو سوم آراء در جلسه رسمی معتبر خواهد بود(مواد ۸۴ و ۸۵ ل.ا.ق.ت)
با توجه به برخی مواد ل.ا.ق.ت می توان وظایف دیگری علاوه بر ماده ۸۳ برای مجمع عمومی فوق العاده منظور داشت از جمله
-تقلیل سرمایه در اثر زیان های وارده(ماده ۶۵ ) یا به جهت مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت در ظرف مقرر در اساسنامه
-تصویب ایجاد سهام ممتاز(ماده ۲۳)
-تغییر در حقوق و امتیارات سهام ممتاز(تبصره ۲ ماده ۲۴)
-تبدیل سهام(ماده ۴۳)
-انتشار اوراق سهام(مواد ۵۵ و ۵۶)
-تعویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام(بند ۹ ماده ۶۰ و مواد ۷۱ و ۶۹ و ۶۵ و ۶۱)
-تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام(مواد ۲۷۸ و ۲۸۷)
مجمع عمومی عادی
همان طور که از نام آن پیدا است این مجمع در مواقع عادی و معمولی تشکیل می شود.ماده ۸۹ ل.ا.ق.ت در مورد تشکیل آن می گوید:
مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی گردیده تشکیل شود.مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست رد صلاحیت مجمع عمومی می باشد.از جمله تعیین بازرسین اصلی و علی البدل و …
وظایف مجمع عمومی عادی در ثبت تغییرات شرکت تضامنی به قرار ذیل است
۱-تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).
۲-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.
۳-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
۳-تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
۴-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

۱٫ کپی برابر اصل مدارک شناسایی تمام شرکای جدید.
۲٫ اصل مدارک شناسایی افرادی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکتها جهت امضاء.
۳٫ لیست شرکا با میزان سهامشان.
۴٫ کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره.
۵٫ کپی اساسنامه شرکت.
۶٫ حضور تمامی شرکا و مدیر در صورت انحلال شرکت.
توجه : نشر آگهی در شرکتهای با عضویت بیش از ۱۰۰ نفر در روزنامه کثیرالانتشار الزامی بوده و در صورتیکه زیر ۱۰۰ نفر بوده و همه اعضاء در مجمع عمومی حاضر باشد نشر آگهی الزامی نبوده و آگهی دعوت بصورت دستی تهیه می شود سپس مجمع عمومی برگزار و مدارک تنظیم و جهت اخذ مجوز به اداره تعاون و سپس اداره ثبت شرکتها ارسال می شود .
شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی : در این باره قانون تجارت، فقط در سه مورد برای تصمیم گیری، اتفاق آراء شرکاء را لازم دانسته است و در سایر موارد ساکت است. این موارد عبارتند از :
۱- بنا بر ماده ۱۲۳ قانون تجارت : انتقال سهم الشرکه هر شریک به دیگری، منوط است به رضایت تمام شرکاء.
۲- بنا بر ماده ۱۳۵ قانون تجارت : هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء و رعایت مقررات راجع به شرکت های سهامی، به شرکت سهامی تبدیل گردد.
۳- بنا بر ماده ۱۳۶ قانون تجارت : یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی، رضایت تمام شرکاء است.
شیوه اخذ تصمیمات در شرکت تضامنی در موارد سکوت قانون
درباره این که در باقی موارد تصمیم گیری به چه نحوی است ، سه نظر قابل ارائه است
۱- نظر اول : این که باقی موارد را نیز با ۳ مورد فوق الذکر مقایسه نماییم و در آن ها نیز حکم دهیم که تصمیم گیری باید به اتفاق آراء شرکاء باشد.
۲- نظر دوم : این است که قانونگذار با توجه به اهمیت ۳ مورد فوق الذکر در آن ها اتفاق آراء شرکاء را لازم دانسته است و حد نصاب برای تصمیم گیری در بقیه موارد بستگی به اساسنامه شرکت دارد و اگر اساسنامه شرکت نیز در این باره ساکت باشد، شرکت باطل است.
۳- نظر سوم : این است که قانونگذار با توجه به اهمیت ۳ مورد فوق الذکر در آن ها اتفاق آراء شرکاء را لازم دانسته است و حد نصاب برای تصمیم گیری در بقیه موارد بستگی به اساسنامه شرکت دارد. یعنی حد نصاب بقیه تصمیم گیری ها : ۱/ در درجه اول همانی است که توسط شرکاء در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است و ۲/ اگر در اساسنامه پیش بینی خاصی نشده باشد، تصمیمات باید به اکثریت آراء شرکاء اتخاذ گردد.
از بین سه نظر فوق الذکر ، نظر سوم بیش از دیگر نظرات قابل پذیرش است.
نظارت در شرکت تضامنی : برخلاف شرکت بامسئولیت محدود که وجود هیات نظار در مواردی الزامی است ، در شرکت تضامنی الزامی به وجود چنین هیاتی در قانون پیش بینی نشده است.
محدودیت های شرکاء در شرکت تضامنی : ( ماده ۱۳۴ ق. ت )
۱- هیچ شریکی نمی تواند به حساب خود یا شخص ثالث، تجارتی از نوع تجارت شرکت بنماید، مگر به رضایت تمام شرکاء.
۲- هیچ شریکی نمی تواند به عنوان شریک ضامن در شرکت دیگری با همان نوع تجارت وارد گردد، مگر به رضایت تمام شرکاء.
۳- هیچ شریکی نمی تواند به عنوان شریک با مسئو.لیت محدود در شرکت دیگری با همان نوع تجارت وارد گردد، مگر به رضایت تمام شرکاء.
در ادامه این مطلب چند نمونه از ثبت تغییرات شرکت تضامنی به اختصار شرح داده شده است.
– افزایش سرمایه شرکت های تضامنی در ثبت تغییرات شرکت تضامنی
اعتبار شرکت های تضامنی همانگونه که قبلا اشاره شد خود نفرات شریک و ضامنین می باشند ولی دارا بودن سرمایه به اندازه کافی برای ورود به برخی ای فعالیت های اقتصادی و یا انجام برخی از پروژ ه ها غیر قابل انکار می باشد و همین موضوع باعث می شود همین شرکا ضامن میزانی سرمایه را وارد شرکت نموده و بصورت حق الشرکه و یا سهم الشرکه در اساسنامه بین خود تقسیم نمایند .
در صورتیکه این سرمایه در برهه ای از زمان نیاز باشد افزایش پیدا کند باید توسط همه شرکت تایید و مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه تایید را تهیه نماید . برای این افزایش سرمایه یا باید سهم الشرکه شرکا را افزایش دهند و یا شریک جدیدی که بتواند مسئولیت تضامنی را قبول نماید به شرکت اضافه نمایند . این فرد باید تمام تعهدات شرکت را حتی قبل از ورود به شرکت بپذیرد .
– کاهش سرمایه در ثبت تغییرات شرکت تضامنی
دلایل نیاز به کاهش سرمایه در شرکت های تضامنی بسیار زیاد است اما از عمده ترین آنها می توان به ضرر های وارد شده به شرکت و از دست رفتن برخی از سرمایه شرکت ، رساندن تعهد پرداخت سرمایه شرکا به میزان تعهد شده، خارج شدن یکی از شرکا و یا تصمیم همه شرکا را عنوان کرد . برای کاهش سرمایه به هر دلیل که باشد باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و در این خصوص باید همه شرکا این کاهش را قبول کنند و صورتجلسه مربوطه را امضاء نمایند .
مدارک مورد نیاز برای کاهش سرمایه در شرکت های تضامنی بنا به هر دلیل به غیر از رفتن هر یک از شرکا  عبارتند از
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
ولی اگر شرکت تضامنی مجبور به کاهش سرمایه به دلیل خروج یک تا چند نفر از شرکا ضامن باشد باید شراکت شرکت در درجه اول حفظ شود. منظور اینکه شرکت  در صورتی می تواند به فعالیت خود ادامه دهد که در اساسنامه خروج هر یک از شرکا را دلیل انحلال شرکت عنوان نکرده باشند و یا باید حداقل سرمایه مورد نیاز و حداقل تعداد نفرات شرکت در شرکت حفظ شود و شرکت با وجود خروج نفر یا نفراتی از شرکت دچار خسران و ضرر های غیر قابل جبران نشده و همه شرکا باقی مانده بر ادامه فعالیت شرکت توافق نظر داشته باشند .
اشخاصی که از شراکت در شرکت می خواهند انصراف بدهند باید شخصاً و یا وکیل تام الاختیار ایشان به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و با در دست داشتن همه مدارک هویتی ذیل دفاتر را امضاء نمایند
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
نقل و انتقال سهم الشرکه
با نگاهی به نوشته های قبلی می توانید راحت متوجه شوید که شرکتی که تمام اعتبار خود را از نفرات ضامن شرکت  وام دار است نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا اجازه دهد تا یک نفر از شرکا سهم الشرکه خود را واگذار نماید . برای این کار باید حتما با رضایت همه شرکا اقدام شود و نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت تنها با تصویب مجمع عمومی فوق العاده ممکن خواهد شد . البته ممکن است در شرایط نیز مجمع عمومی این وظیفه را طبق اساسنامه به هیئت مدیره واگذار نموده باشد .
برای نقل و انتقال سهم الشرکه شرکا ضامن باید مدارک زیر ارائه شود :
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
فتوکپی کارت ملی و شناسنامه و پایان خدمت از شرکاء جدید
اصل کپی سند رسمی انتقال موضوع مطابق با ماده ۱۰۳ قانون تجارت
تغییر موضوع فعالیت شرکت های تضامنی در ثبت تغییرات شرکت تضامنی
موضوع فعالیت شرکت های تضامنی ممکن است بصورت کوتاه مدت و برای مدت مشخصی به ثبت برسند و یا ممکن است بر اساس تشخیص خود نفرات شریک ادامه موضوع شرکت به صرفه و صلاح شرکت نبوده  و یا غیر قابل ادامه باشد مثلا ممکن است دارای منع قانونی بوده و یا بشود . در برخی از موارد نیز شرکا به این نتیجه می رسند که بهتر است فعالیت شرکت را در مسیر دیگری قرار دهند و فعالیت دیگری را به دلیل بالاتر بردن سود و یا حذف برخی از رقبا انجام دهند . یا ممکن است شرکا تصمیم بگیرند از موضوعات فعالیت قبلی شرکت خود بکاهند و یا موضوعی را به آن اضافه کنند .
برای این منظور باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل جلسه دهد و موضوع فعالیت جدید را با آراء همه شرکا تصویب نماید . این موضوع باید قبلا به اطلاع ذی نفعان و مشتریان شرکت نیز رسانده شود. برای این کار باید مدارک زیر تهیه و به اداه ثبت شرکت ها ارائه شود :
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
در صورت نیاز ارائه مجوز
مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
تغییر آدرس شرکت های تضامنی در ثبت تغییرات شرکت تضامنی
از جمله دلایلی که می توان باعث شود شرکت های تضامنی نیاز داشته باشند تا مکان جدیدی را برای فعالیت خود اختصاص دهند می توان به استیجاری بودن ، کم بودن فضا ، نزدیکی به بازار مشتریان و یا بازار مواد اوله  ، توسعه فضا و یا صرفه جویی در برخی هزینه ها و یا حتی تفکیک فعالیت های شرکت را عنوان کرد و شرکت های تضامنی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده می توانند اقدام به جابه جایی و تغییر آدرس شرکت نموده و یا آدرس های جدیدی به شرکت اضافه و یا کاهش دهند و این موضوع را از طریق اداره ثبت شرکت ها  و در ج در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار و همچنین درج در وب سایت شرکت اطلاع رسانی نمایند . برای این موضوع باید مدارک زیر تهیه و به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شوند :
ارائه سه نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و در صورتیکه این وظیفه طبق اساسنامه به هیئت مدیره تفویض شده باشد صورتجلسه هیئت مدیره
مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
انحلال شرکت تضامنی
طبق ماده ۱۳۶ قانون تجارت شرکت های تضامنی ممکن است بصورت اختیاری و یا بصورت اجباری به فعالیت خود پایان داده و منحل شوند . این موارد عبارتند از

– منتفی شدن تعدد شرکاء در شرکت تضامنی : اگر بنا به خروج و یا فوت هر یک از شرکا تعداد شرکا در شرکت از حداقل تعیین شده در قانون یعنی دو نفر کمتر شود .
– به اتمام رسیدن مدت اعتبار شرکت تضامنی : اگر شرکت بصورت اعتباری  ومدت دار ثبت شود باید قبل از اتمام  اعتبار شرکت نسبت به تمدید اعتبار شرکت اقدام شود در غیر اینصورت شرکت علنا منحل خواهد شد و ادامه فعالیت ان غی قانونی خواهد بود .
– به اتمام رسیدن موضوع شرکت در ثبت تغییرات شرکت تضامنی : اگر موضوع انتخاب شده برای شرکت اعتباری باشد  و اقدامی در آخر کار برای تمدید این اعتبار صورت نگیرد شرکت منحل می شود. البته در شرایطی هم ممکن است انجام موضوع شرکت غیر ممکن بوده و یا شرکت نتواند عهده دار آن شود و یا بنا به دلایلی انجام آن موضوع غیر قانونی اعلام شود نیز شرکت یا باید تغییر موضوع دهد و یا منحل خواهد شد .
– ورشکستگی شرکت در ثبت تغییرات شرکت تضامنی : شرکت های تضامنی در صورت زیاد بودن تعهدات و بدهی های شرکت و چانچه انجام این تعهدات برای شرکا ممکن نباشد ورشکست  خواهند شد و این موضوع باعث انحلال شرکت می شود .
– باطل شدن قرارداد شرکت : شرکت های تضامنی با عقد قراردادی بین دو تا چند نفرشریک ضامن به ثبت می رسند . حال چنانچه این موضوع  منتفی شود شرکت ادامه فعالیت نمی تواند بدهد و باید منحل شود .
– تصمیم تمامی شرکاء مبنی بر انحلال شرکت
ممکن است شرکا ضامن خودشان بنا بر  هر دلیلی دیگر صلاح ندانند که شرکت به فعالیت خود ادامه دهد و شراکت خود را بر هم زنند .این موضوع منوط به توافق همه شرکا می باشد واگر حتی یک نفر از شرکا هم این انحلال را توافق نکند شرکت تضامنی منحل نخواهد شد . البته  چنانچه در شرکتنامه و یا اساسنامه شرکت به شرکا حق فسخ داده شده باشد هر کدام از شرکا می تواند با ارائه مدارکی به دادگاه  حکم انحلال شرکت را درخواست نماید .
– همچنین قانون گذار در شرایط زیر نیز شرکت های تضامنی را منحل اعلام خواهد نمود :
چنانچه به دلیل ورشکستگی هر یک از شرکا انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید و بعد از گذشت ۶ ماه سایر شرکا نتوانند نظر او را تغییر داده و یا با خرید سهم الشرکه او و در صورت قید در شرکتنامه از را از ادامه شراکت در شرکت بیرون نمایند .
چنانچه یکی از شرکت فوت کند و وارثین و قائم مقام او ادامه فعالیت شرکت را خواستار نبوده و این موضوع در اساسنامه قید شده باشد که با فوت هر یک از شرکا شرکت منحل می شود .
در صورت محجوریت یکی از شرکا و عدم رضایت قائم مقام او برای ادامه کار شرکت .
در صورتیکه انحلال شرکت توسط یکی از شرکا با ارائه مدارک کافی به دادگاه به دلیل عدم انجام تعهدات شرکت و یا انجام موضوعاتی خلاف روال و موضوع شرکت خواسته شود .
در صورتیکه طلبکاران یکی از شرکا به دلیل عدم وصول مطالباتشان انحلال شرکت را از دادگاه خواستار شوند . البته چون طلبکاران شخصی هستند از سهم الشرکه آن شریک باید ابتدا مطالبات پرداخت شود و چنانچه کفایت نکرد باید شرکت منحل شود .
انتخاب و یا تغییر صاحبین حق امضاء در ثبت تغییرات شرکت تضامنی
صاحبین حق امضاء مجاز برای شرکت های تضامنی باید مطابق با مدیران در اولین جلسه مجمع عمومی موسسین انتخاب شوند. لیکن بنا بر تغییر زمان و نیاز به برخی تغییرات و یا به دلیل خروج و ورود نفرات جدید به شرکت این امضاء ها ممکن است نیاز به تغییر داشته باشد و یا سطح اختیارات آنها کم و زیاد شود. بنابر این مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان که این تغییرات نیاز باشد باید این موضوع را تصویب نماید .
برای اعمال این تغییرات مدارک زیر نیاز می باشد :
صورتجلسه هیئت مدیره
مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
شرکت های تضامنی از مسئولیت و حساسیت بسیار بالاتری نسبت به سایر شرکت ها و موسسات تجاری برخوردار می باشند. زیرا در این نوع شرکت ها باید تمامی ضمانت شرکت را نفرات عهده دار باشند و هر گونه اشتباه و عدم دقت در مسائل حقوقی و قانونی شرکت مانند ثبت تغییرات می تواند باعث خسران زیاد شرکت و گاها محکومیت شرکت شده و در این میان نفرات شریک علی رقم دادن تمام سرمایه خود ممکن است ضرر و زیان های دیگری نیز متحمل شوند. لذا پیشنهاد اکید می شود برای انجام تمامی مسائل قانونی و حقوقی حتما از مشاورین و کارشناسان این حوزه استفاده شود.
۴- کاهش سرمایه در صورت قطع همکاری و رفتن یک یا چند نفر از شرکاء
اشخاصی که از شراکت در شرکت می خواهند انصراف بدهند باید شخصاً و یا وکیل تام الاختیار ایشان به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و با در دست داشتن همه مدارک هویتی ذیل دفاتر را امضاء نمایند. ضمن اینکه تمامی مدارک کاهش سرمایه مربوط به شرکت نیز باید ارائه شود .
 تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص در ثبت تغییرات شرکت تضامنی
در شرکت های تضامنی نیز برای تغییر و تبدیل شرکت اجماع نظر شرکاء و تایید و صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده مورد نیاز می باشد. برای تبدیل این شرکت ها به شرکت سهامی خاص باید مدارک زیر تهیه و به سازمان ثبت شرکت ها تسلیم شود .
– صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده
– مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
– اظهار نامه ثبت شرکت سهامی در دو نسخه
– اساسنامه در دو جلد
– فتوکپی کارت ملی ، شناسنامه بازرسان در صورتیکه از سهامداران و یا شرکاء نباشند .
– صورتجلسه هیئت مدیره دال بر انتخاب اعضاء هیئت مدیره ، معرفی سمت های آنها و مشخص کردن صاحبان حق امضاء

هزینه ثبت تغییرات شرکت تضامنی

هزینه ثبت تغییرات شرکت تضامنی به فاکتورهای مختلفی وابسته است.دستمزد تغییرات و تصمیمات شرکتها و سایر هزینه ها (حق الثبت – حق التمبر- روزنامه رسمی) طبق واریزی سهامی اداره ثبت شرکتها اخذ می گردد.
ثبت تغییرات شرکت تضامنی آنلاین که شامل وارد کردن اطلاعات ، تهیه صورتجلسات ، پیگیری پرونده و مشاوره است با هزینه ای متفاوت از تنظیم تغییرات شرکت به صورت حضوری که شامل تغییرات شرکت تا اخذ آگهی اداره ثبت شامل ودرج اطلاعات ، تحریر صورتجلسه ، پیگیری و مشاوره می باشد انجام میگیرد.

مدت زمان ثبت تغییرات شرکت تضامنی

مدت زمان لازم جهت ثبت هرگونه تغییراتی در مورد شرکتهای ثبت شده بین ۱۰ تا ۲۵ روز کاری می باشد.
تنظیم مدارک و امضای آن توسط شرکت , اخذ مجوز اداره تعاون حداقل یک هفته و اخذ مجوز اداره ثبت حداقل یک هفته زمانبر است .

از خدمات رایگان مشاوره ثبت تغییرات شرکت تضامنی فرداد ثبت بهرمند شوید

دیدگاه شما