هزینه ثبت شرکت و برند : هزینه ثبت شرکت , هزینه ثبت برند , هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود , هزینه ثبت شرکت سهامی خاص , هزینه ثبت علامت تجاری , هزینه ثبت موسسه , هزینه های ثبت شرکت و برند در ایران , هزینه ثبت موسسات غیر تجاری

شرکت چیست ؟ : شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

برند چیست ؟ : برند (Brand)، نمانام یا نام تجاری‏: یک نام ، عبارت، طرح، نماد یا هر ویژگی دیگری است که مشخص‌کننده خدمات یا محصولی خاص باشد که به وسیله آن از دیگر محصولات و خدمات مشابه متمایز می‌گردد.

تفاوت ثبت شرکت و برند

ثبت شرکت ها و تلویحاً نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها و ثبت علائم تجاری و اختراعات بر عهده ی اداره ی مالکیت های صنعتی می باشد.تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذی ربط  ، بر عهده ی سازمان ثبت اسناد و املاک است که اداره ی مالکیت صنعتی سازمان ثبت و اسناد  و املاک کشور، ثبت کلیه ی موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع ، علامت ، علامت جمعی و طرح صنعتی را بر عهده دارد.اطلاق واژه ی صنعتی از این جهت است که به طور معمول اختراع جنبه ی صنعتی دارد و علامت های تجاری نیز بر روی کالاهای صنعتی نصب می شوند و معرف محصولات ناشی از تولیدات صنعتی می باشند.

هزینه ثبت برند محاسبه ثبت نام و علائم تجاری و سایر خدمات

مالک یا مالکین افراد حقیقی باشند
مبلغ پایه ۲۰۰/۰۰۰ تومان ( هزینه یک طبقه نیز در این مبلغ دیده شده است) ، هر طبقه اضافی ۲۰/۰۰۰ تومان
مثال : فردی بیست و دو کالا انتخاب نموده است، که کالاهای انتخاب شده در ۵ طبقه میباشند.
تذکر: از این پنج طبقه، یک طبقه پایه میباشد، لذا چهار طبقه آن درمحاسبات قرار میگیرد.
محاسبه: ۲۰۰/۰۰۰ تومان + (۲۰/۰۰۰*۴ = ۸۰/۰۰۰ تومان) ==> مبلغ قابل پرداخت ۲۸۰/۰۰۰ تومان
مالک یا مالکین افراد حقوقی باشند:
مبلغ پایه ۴۰۰/۰۰۰ تومان ( هزینه یک طبقه نیز در این مبلغ دیده شده است) ، هر طبقه اضافی ۴۰/۰۰۰ تومان
مثال : فردی بیست و دو کالا انتخاب نموده است، که کالاهای انتخاب شده در ۵ طبقه میباشند.
تذکر: از این پنج طبقه، یک طبقه پایه میباشد، لذا چهار طبقه آن درمحاسبات قرار میگیرد.
محاسبه: ۴۰۰/۰۰۰ تومان + (۴۰/۰۰۰*۴ = ۱۶۰/۰۰۰ تومان) ==> مبلغ قابل پرداخت ۵۶۰/۰۰۰ تومان

هزینه ثبت شرکت تعاونی

۱-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی : ۱۵۰۰۰۰تومان
۲- هزینه حق الدرج   ۱۴۰۰۰۰تومان
۳-هزینه حق الثبت : ۱۲۰۰۰تومان   (سرمایه یک میلبون ر یال )
۴ – هزینه روزنامه رسمی ۱۵۰۰۰۰تومان
۵- پوشه وگیره :۱۰۰۰۰تومان
۶ – حق الوکاله : ۸۰۰۰۰۰تومان
۷- پلمب دفاتر (اوراق -دفتر کل وروزنامه=فیش):  ۱۵۰۰۰۰تومان
۸-  مهر شرکت ( اختیاری) :  ۱۰۰۰۰۰تومان
جمع  کل پرداختی جهت ثبت شرکت+ مهر+ پلمب دفاتر مالی(روزنامه وکل ): ۱۲۵۰۰۰۰تومان

هزینه ثبت شرکت مسئولیت محدود

۱-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی : ۵۰۰۰۰تومان
۲- هزینه حق الدرج   ۱۴۰۰۰۰تومان
۳-هزینه حق الثبت : ۱۲۰۰۰تومان   (سرمایه یک میلبون ر یال )
۴ – هزینه روزنامه رسمی ۱۵۰۰۰۰تومان
۵- پوشه وگیره :۱۰۰۰۰تومان
۶-تعین نام :۴۰۰۰۰ تومان
۷ – حق الوکاله : ۲۵۰۰۰۰تومان
جمع کل :۱۰۰۰۰۰۰تومان
۸- پلمب دفاتر(اوراق -دفتر کل وروزنامه+ فیش)  (اختیاری ) ۱۵۰۰۰۰تومان
۹-  مهر شرکت ( اختیاری) :  ۱۰۰۰۰۰تومان

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص

۱-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی : ۱۵۰۰۰۰تومان
۲- هزینه حق الدرج   ۱۴۰۰۰۰تومان
۳-هزینه حق الثبت : ۱۲۰۰۰تومان   (سرمایه یک میلبون ر یال )
۴ – هزینه روزنامه رسمی ۱۵۰۰۰۰تومان
۵- پوشه وگیره :۱۰۰۰۰تومان
۶-تعین نام :۴۰۰۰۰ تومان
۷ – حق الوکاله : ۲۵۰۰۰۰تومان
جمع کل :۹۰۰۰۰۰تومان
۸- پلمب دفاتر(اوراق -دفتر کل وروزنامه+ فیش)  (اختیاری ) ۱۵۰۰۰۰تومان
۹-  مهر شرکت ( اختیاری) :  ۱۰۰۰۰۰تومان

هزینه ثبت موسسه

۱-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی : ۱۵۰۰۰۰تومان
۲- هزینه حق الدرج   ۱۴۰۰۰۰تومان
۳-هزینه حق الثبت : ۱۲۰۰۰تومان   (سرمایه یک میلبون ر یال )
۴ – هزینه روزنامه رسمی ۱۵۰۰۰۰تومان
۵- پوشه وگیره :۱۰۰۰۰تومان
۶-تعین نام :۴۰۰۰۰ تومان
۷ – حق الوکاله : ۲۵۰۰۰۰تومان
جمع کل ثبت موسسه :۱۰۰۰۰۰۰تومان
۸- پلمب دفاتر(اوراق -دفتر کل وروزنامه+ فیش) ۱۵۰۰۰۰تومان
۹-  مهر شرکت ( اختیاری) :  ۱۰۰۰۰۰تومان

 هزینه ثبت موسسه غیر تجاری

۱-هزینه تنظیم اساسنامه واظهارنامه واوراق ثبتی : ۵۰۰۰۰تومان
۲- هزینه حق الدرج   ۱۴۰۰۰۰تومان
۳-هزینه حق الثبت : ۱۲۰۰۰تومان   (سرمایه یک میلبون ر یال )
۴ – هزینه روزنامه رسمی ۱۵۰۰۰۰تومان
۵- پوشه وگیره :۱۰۰۰۰تومان
۶ – حق الوکاله : ۲۵۰۰۰۰تومان
۷- پلمب دفاتر (اوراق -دفتر کل وروزنامه=فیش):  ۱۵۰۰۰۰تومان
۸-  مهر شرکت ( اختیاری) :  ۱۰۰۰۰۰تومان
جمع  کل پرداختی جهت ثبت شرکت+ مهر+ پلمب دفاتر مالی(روزنامه وکل ): ۹۰۰۰۰۰تومان

از خدمات مشاوره رایگان موسسه فرداد رسا بهرمند شوید.

دیدگاه شما