ثبت نمایندگی شرکت های خارجی :مراحل ثبت نمایندگی شرکت های خارجی، مدارک لازم جهت ثبت نمایندگی شرکت های خارجی تا پایان مقاله همراه باشید. نماینده شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است.
نمایندگی شرکت خارجی ، شخصیتی مستقل دارد و مسئولیت حقوقی نماینده بر عهده خودش می باشد.شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود ، شرکت قانونی شناخته می شوند، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های ذیل بر اساس مقررات آیین نامه ثبت شعبه و تاسیس نمایندگی خارجی و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:
۱-انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
۲-ارایه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
۳-همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث
۴-بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران
۵-ارایه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری
۶-افزایش صادرات غیر نفتی اسلامی ایران
۷-انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند ، صادر می گردد.از قبیل ارایه خدمات در زمینه های بازاریابی،بیمه و …

مراحل ثبت نمایندگی شرکت خارجی

اولین گام برای ثبت نمایندگی شرکت های خارجی مکاتبه با شخص حقوقی خارجی می باشد که باید به بهترین شکل انجام داده شود. مرحله دوم برای گرفتن و ثبت نمایندگی شرکت های خارجی دریافت تاییدیه از وزارت امور خارجه ایران می باشد و هم چنین این وزارت مسئول بررسی و تایید تمامی مدارک شخص حقوقی یا حقیقی خارجی از جمله آگهی تاسیس، روزنامه رسمی و اساسنامه ی آن که به زبان فارسی ترجمه شده است می باشد. اشخاص حقیقی یا حقوقی که تمایل به اخذ نمایندگی دارند باید در زمینه ی کاری مشترک، دارای تخصص و سابقه کار بوده و هم چنین در مکاتبات خود شرایط مالی و توجیهات اقتصادی و سودآوری حاصل از دریافت و ثبت نمایندگی شرکت های خارجی را به طور کامل بیان نموده و به نتیجه برسانند.
مراحل دریافت نمایندگی شرکت خارجی در ایران

برای ثبت نمایندگی شرکت های خارجی به دو صورت می توان اقدام کرد :

۱-نماینده شخص حقیقی باشد.
۲- نماینده شخص حقوقی باشد .

مدارک ثبت نمایندگی شرکت های خارجی برای اشخاص حقیقی

برای هر یک از این دو نوع ثبت نمایندگی مدارک خاصی مورد نیاز است ، این مدارک توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اعلام شده و بایستی توسط شرکتی که خواستار ثبت نمایندگی در ایران است ارائه گردد، در ادامه به تشریح مدارک مورد نیاز هریک از این دو نوع نمایندگی می پردازیم.
۱-در صورتی که شخص حقیقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نماید.
پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام و تکمیل فرم تعیین نام تصویر مصداق و مطابق قرارداد ثبت نمایندگی با شرکت خارجی.
مدارک شناسائی شخص متقاضی . برای اشخاص حقیقی : تصویر شناسنامه و کارت ملی و نشانی سکونت قانونی و برای اشخاص حقوقی : اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط– آدرس محل سکونت نماینده و محل نمایندگی.
ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی.
تصویر اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط.
گزارش فعالیت‌های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
آخرین گزارش مالی شده شرکت خارجی طرف نمایندگی.
ارائه معرفی نامه وزارتخانه ذیربط (در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)
اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی( از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردد.
تصدیق ثبت شرکت خارجی.
اختیارنامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی.
کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید مرجع ذیربط (نظیر مرجع ثبت شرکتها) و تأیید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.

مدارک لازم ثبت نمایندگی شرکت های خارجی برای اشخاص حقوقی

-در صورتی که شخص حقوقی نماینده شرکت خارجی باشد بایستی ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.
– پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
– تکمیل فرم تعیین نام نمونه فرم تعیین نام
تصویر مصدق قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی.
معرفی نامه و مدارک شناسائی مصدق شخص حقیقی از طرف شرکت متقاضی نمایندگی .
تصویر مصدق اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نمایندگی.
روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس شرکت.
روزنامه رسمی حاوی آگهی آخرین تغییرات ثبت شده خصوصآ در مورد مدیران.
ارائه سابقه فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی.
اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذیربط
گزارش فعالیت‌های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
آخرین گزارش مالی تأیید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی.
ارائه معرفی‌نامه وزارتخانه ذیربط (در صورتی که قرارداد با دستگاه مربوطه منعقد شده باشد)
اظهارنامه ثبت (نمایندگی) شرکت خارجی

جهت ثبت نمایندگی شرکت خارجی با کارشناسان ما در تماس باشید و از خدمات مشاوره رایگان موسسه فرداد رسا بهرمند شوید.

دیدگاه شما

Call Now Button