ثبت شرکت مختلط سهامی : شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». این شرکت در حقیقت به منزله ی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن تعدادی شریک ضامن و تعدادی شریک دارای سهم می باشد.
در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک وجود دارد:۱) شرکاء سهامی ۲)شرکاء ضامن
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ،مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات تضامنی خواهد بود.
شرایط ثبت شرکت مختلط سهامی
– دارای اسم مخصوص باشد.
– عبارت شرکت مختلط در آن قید شود.قهری است که برای جلوگیری از تشابه اسمی و ظهور معنی و افتراق آن از شرکت مختلط غیر سهامی ذکر کلمه ی سهامی بلامانع است.
– لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن باید در اسم شرکت قید گردد و اگر نام دو یا چند نفر ذکر شود مانعی ندارد.
– شرکت الزاماَ باید دو نوع شریک داشته باشد که عبارتند از شرکاء ضامن که ممکن است فقط یک نفر باشد و شرکاء عادی یا سهامی و یا توجه به مسئولیت آن ها غیر ضامن.
– شرکت مختلط سهامی ،مانند سایر شرکت های تجارتی ،دارای شخصیت حقوقی است.شرکت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه ،فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد.(مفاد ماده ی ۱۶۲ قانون تجارت)

مقدمات تشکیل شرکت مختلط سهامی
برای تشکیل شرکت لازم است که:
۱- اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.
۲- پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.
۳- سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.
۴- در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.
یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.
۵- تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.
۶- تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه

مراحل ثبت شرکت مختلط سهامی

مراحل ثبت شرکت مختلط سهامی توسط متقاضی : نخست می بایست موضوع فعالیت خود را تعیین نموده و اوراق شرکت را برمبنای اطلاعات اولیه شرکت تکمیل نمایید عنایت بفرمایید که جهت تنظیم این اوراق بایستی از اشخاص متخصص و مجرب راهنمایی های لازم را اخذ نماییدو سپس نوبت به آن می رسد که از راه سامانه اداره ثبت شرکت نسبت به ثبت سامانه ای مبادرت ورزیده و همه ی مراحل این سامانه را با دقت و به صورت صحیح کامل نمایید. شایان توجه است که  با انتخاب گزینه تایید نهایی امکان ویرایش مقدور نمی باشد.
مراحل ثبت شرکت مختلط سهامی توسط موسسه فرداد رسا : در ابتدای امر کارشناسان موسسه فرداد رسا مشاوره ای کارآمد در این زمینه را به شما متقاضیان ارائه می دهند. بعد از تکمیل مدارک از جانب متقاضی ، مشاوران موضوع فعالیت شرکت شمارا به صورت کاملا تخصصی تنظیم و تدوین می نمایند. بعد نوبت به ثبت سامانه ای شرکت از راه سامانه ثبت شرکت ها می رسد کارشناسان مجرب و متخصص ما اطلاعات مورد نیاز در سامانه را وارد کرده و اوراق اساسی شرکت ( اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه ، متن صورتجلسه ) را منتظم می نمایند. بعد از تایید نام شرکت و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت وکیل ثبت شرکت ،  روند ثبتی پرونده شما را در اداره مربوطه پیگیری می نمایند
مراحل ثبت شرکت مختلط سهامی به طور مفصل
در مرحله اول باید قالب شرکت انتخاب و موضوع فعالیت شرکت مشخص و نفرات شریک به تفکیک سهامی و تضامنی تعیین شوند
به ترتیب اولویت باید ۵ نام برای شرکت در فرم تعیین نام مشخص شود. این نامه ها نباید کپی و یا بیگانه باشند و تمامی اصول و قوانین رایج کشوری برای تعیین نام شرکت از جمله سه سیلابه بودن، فارسی بودن، دارای معنا و مفهوم بودن، عدم گمراه کردن ، نا متعارف و بی ادبانه نبودن و … را باید رعایت کرده باشد.
شرکا باید به اتفاق و یا نظر یک کارشناس حقوقی یک اساسنامه و یک اظهارنامه و یک شرکت نامه برای شرکت تهیه نمایند.
سرمایه مورد نیاز برای شرکت باید تعهد شود و حداقل یک سوم از سرمایه تعهد شده باید در حساب بانکی شرکت بصورت نقدی تادیه شود. ما بقی تعهدات باید دقیقا مشخص و زمان تادیه معلوم شود.
اگر میزانی از سرمایه غیر نقدی است باید با حضور یک کارشناس از دادگستری تقویم شود و همه شرکا اعم از تضامنی و سهامی ذیل آن را به نشانه توافق امضا کنند.
با توجه به سرمایه شرکت باید سهم شرکا ضامن و میزان سهام شرکا سهامدار و قیمت هر سهم مشخص شود.
جلسه مجمع عمومی موسسین با حضور همه شرکا باید برگزار شود و نفرات هیئت مدیره و دارندگان امضا مجاز مشخص شوند. لازم به توضیح است که مدیریت در شرکت های مختلط سهامی خاص شرکا ضامن می باشد چرا که این شرکا ضامن هستند که همه تعهدات شرکت را قبول کرده اند و به همین دلیل مسئولیت شرکت حق آنها خواهد بود. ضمنا شرکا سهامی در قالب مجمع بازرسین می توانند با انتخاب نفراتی به عنوان هیئت بازرسین و یا مجمع بازرسین و به منظور اطمینان از روال انجام قانونی فعالیت های شرکت و نحوه تقسیم سود و زیان و … اقدام نمایند و همانگونه که مدیریت این شرکت ها خاص شرکا ضامن می باشد ، بازرسی از شرکت مختلط سهامی هم خاص شرکا سهامی است. البته تعیین مدیر از بین شرکا سهامی هم منوط به اجازه و تایید شریک ضامن امکان پذیر می باشد.
مدارک لازم تهیه و به همراه تقاضانامه ای برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها توسط وکیل شرکت و یا یک نماینده قانونی دیگر ارسال می شود و شرکت در این اداره ثبت و پس از انتشار آگهی تاسیس و دریافت کد اقتصادی و تشکیل پرونده دارایی و مالیاتی شرکت قانونا می تواند فعالیت نماید.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی

  • یک نسخه شرکت نامه
  • یک نسخه اساسنامه
  • یک نسخه اظهارنامه
  • اسامی مدیران شرکت و میزان سهم آنها
  • نوشته ای از طرف مدیر عامل شرکت مبنی بر تامین حداقل یک سوم سرمایه تعهد شده و تعیین میزان باقی مانده و زمان تادیه آنها
  • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین با تاکید بر موارد مذکور در مواد ۴۱، ۴۰ و ۴۴ قانون تجارت
  • نوشته ای از طرف مدیر عامل برای تایید تادیه تمام سرمایه شرکا ضامن و تسلیم شده همه سرمایه های تعیین شده غیر نقدی و تقویم آنها
  • مدارک شناسایی مدیران و سهامداران شرکت
  • گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و موسسین شرکت
  • وکالتنامه وکیل منتخب شرکت در صورت استفاده از وکیل

هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه ی سهامداران شرکت بوده و با رعایت مقررات مجمع عمومی عادی شرکت های سهامی تشکیل می شود. در حقیقت هر شرکت مختلط مانند شرکت سهامی عام دارای سه نوع  مجمع عمومی می باشد که عبارتند از:
۱-مجمع عمومی موسس۲-مجمع عمومی عادی۳-مجمع عمومی فوق العاده
شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهند داشت.بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است »علت آن هم این است که قاعدتاَ شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.

طلبکاران شرکت مختلط سهامی : درباره شرکاء ضامن در این قبیل شرکت‌ها هم مادام که شرکت منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال، طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به شریک یا شرکاء ضامن رجوع نمایند. مادام که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی بر دارائی شرکت ندارند. هر گاه شرکا سهامی از بابت بقیه قیمت سهام تعهدی نموده‌اند که پرداخت نشده پس از انحلال طلبکاران می‌توانند به آنها رجوع و تا تأدیه تمام قیمت سهام، طلب خود را وصول نمایند و زائد بر آن حقی نخواهندداشت. در موردی که شرکت ورشکست شود این حق با مدیر تصفیه خواهد بود.
ورشکستگی هیچ یک از شرکا ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد بود مگر این که مدیر تصفیه تقاضا مدت شش ماه گذشته و شرکاء ضامن مدیر تصفیه را از انحلال منصرف نکرده‌باشند.
بطلان شرکت مختلط سهامی : در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به پرداخت حداقل سهام، ممنوعیت صدور سهام یا تصدیق موقتی، تحویل سرمایه غیر نقدی، عدم رعایت مقررات مربوط به تعویض گواهی‌نامه موقت سهام یا اوراق سهام با نام یا بی نام شرکت باطل است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
کسانی که بطلان مستند به عمل آن‌هاست در مقابل شرکا و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از بطلان، متضامناً مسئوول هستند.
انحلال شرکت مختلط سهامی : شرکت مختلط سهامی در موارد زیر منحل می‌گردد
انجام مقصود شرکت یا غیر ممکن شدن آن.
انقضای مدت
ورشکستگی
تصمیم مجمع عمومی (در صورت تصریح به آن در اساسنامه)
تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکای ضامندر صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن (به شرط تجویز اساسنامه به انحلال شرکت در این گونه موارد)
مشاوره: در نظر داشته باشید که ثبت شرکت مختلط سهامی به دلیل برخورداری از سه جنبه حقوقی و قانونی مختص شرکت های سهامی، شرکت های تضامنی و قوانین مختص به خود شرکت های مختلط سهامی نیاز به اطلاع دقیق از تمامی مفاد قانونی و حقوقی دارد. از این رو انتخاب یک وکیل خبره از موسسه فرداد رسا می تواند خیال شما را از ثبت قانونی شرکت راحت کند.
وکلای حقوقی موسسه فرداد رسا بصورت تمام وقت آماده ارائه خدمات و مشاوره و پاسخگویی به سئوالات و مشکلات شما هستند.

دیدگاه شما