ثبت شرکت بازرگانی مراحل ثبت شرکت بازرگانی مدارک لازم جهت ثبت شرکت بازرگانی با ما همراه شوید
شرکت بازرگانی چیست : شرکت بازرگانی که با موضوع فعالیت در امور بازرگانی ثبت می شوند در اموری مانند: خرید ، فروش ، توزیع ، واردات ، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و نمایندگی ، شرکت در کلیه نمایشگاه ها و سمینار ها و همایش ها ی داخلی و خارجی  و……فعال می باشد . این نوع شرکت همچنین دارای قابلیت خرید و فروش می باشد و تحت عنوان شرکت بازرگانی ثبت می شود .
شیوه ثبت شرکت بازرگانی بدین شکل است که در ابتدا می بایست نوع قالب شرکت انتخاب شود ، انجام امور بازرگانی و تجاری می تواند در شرکت با مسئولیت محدود وشرکت سهامی خاص انجام شود.

این نوع شرکت با موضوع شرکت بازرگانی ثبت می شود . موضوع بازرگانی عبارت است از : انجام خرید ، فروش ، توزیع ، واردات ، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی ، شرکت در کلیه نمایشگاهها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجی . رویه ثبت شرکت بدین صورت میباشد که ابتدا باید نوع شرکت انتخاب شود ،شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص ۲ نفر عضو تشکیل و شرکت سهامی خاص با حداقل ۵ نفر عضو تشکیل میشود.

مراحل ثبت شرکت بازرگانی

مراحل ثبت شرکت بازرگانی توسط متقاضی : نخست می بایست موضوع فعالیت خود را تعیین نموده و اوراق شرکت را برمبنای اطلاعات اولیه شرکت تکمیل نمایید عنایت بفرمایید که جهت تنظیم این اوراق بایستی از اشخاص متخصص و مجرب راهنمایی های لازم را اخذ نماییدو سپس نوبت به آن می رسد که از راه سامانه اداره ثبت شرکت نسبت به ثبت سامانه ای مبادرت ورزیده و همه ی مراحل این سامانه را با دقت و به صورت صحیح کامل نمایید. شایان توجه است که  با انتخاب گزینه تایید نهایی امکان ویرایش مقدور نمی باشد.
مراحل ثبت شرکت بازرگانی توسط موسسه فرداد رسا : در ابتدای امر کارشناسان موسسه فرداد رسا مشاوره ای کارآمد در این زمینه را به شما متقاضیان ارائه می دهند. بعد از تکمیل مدارک از جانب متقاضی ، مشاوران موضوع فعالیت شرکت شمارا به صورت کاملا تخصصی تنظیم و تدوین می نمایند. بعد نوبت به ثبت سامانه ای شرکت از راه سامانه ثبت شرکت ها می رسد کارشناسان مجرب و متخصص ما اطلاعات مورد نیاز در سامانه را وارد کرده و اوراق اساسی شرکت ( اساسنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه ، متن صورتجلسه ) را منتظم می نمایند. بعد از تایید نام شرکت و ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت وکیل ثبت شرکت ،  روند ثبتی پرونده شما را در اداره مربوطه پیگیری می نمایند و بعد از گذشت ۲۰-۲۵ روز کاری آگهی تاسیس شرکت انتشار می یابد.

به طور کلی مراحل ثبت شرکت بازرگانی عبارت است از :

 • تکمیل مدارک  توسط موکل و تحویل به کارشناس
 • کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  – شناسنامه
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • امضای اقرار نامه
 • تحویل مدارک به اداره ثبت توسط وکلا
 • تعیین نام اولیه
 • تایید نهایی نام بعد از ۴ روز
  *در صورت رد نام در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نام اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
 • دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارسال پرونده + برگه نام به موکل جهت افتتاح حساب بانکی بنام شرکت
 • تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط موکل به دفتر
 • ارجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت
 • در صورت مجوزی بودن موضوع مجوز نیز به همراه مدارک بانکی ارسال می شود.
 • تایید موضوع توسط اداره ثبت
 • انجام دفتر نویسی پس از ۷ روز از شروع پروسه
 • دریافت شماره ثبت و آگهی تاسیس ۳ الی ۵ روز پس از دفتر نویسی
 • دریافت روزنامه رسمی ۱۰ روز پس از آگهی تاسیس توسط پست

شرایط ثبت شرکت بازرگانی

شرایط ثبت شرکت بازرگانی مسئولیت محدود
۱-حداقل ۲ نفر عضو
۲-حداقل ۱۰۰ هزارتومان به عنوان سرمایه اولیه
۳-پرداخت یا تعهد پرداخت کل سرمایه
۴-پروسه زمانی معادل یک ماه کاری می باشد.
۲-ارائه مدارک شناسایی کلیه نفرات (کارت ملی و شناسنامه)
۳-دریافت گواهی عدم سوء پیشینه ارائه اصل آن
۴-امضای اقرارنامه
۵-اخذ مجوز از ارگان های ذی صلاح در صورتی موضوع فعالیت انتخابی شما نیازمند مجوز باشد.
۶-تعیین و اعلام به کارشناس
۷-انتخاب نام شرکت
۸-طراحی و انتخاب موضوع با توجه به فعالیتتان
۹-انتخاب سرمایه اولیه شرکت
۱۰-انتخاب اعضاء هیئت مدیره و تعیین سمت و میزان سهام موسسین شرکتها
۱۱-ثبت نام اولیه در سایت ثبت شرکتها
۱۲-کلیه مدارک ثبت شرکت و تکمیل پرونده را انجام دهید
۱۳-واریز مبالغ حق الثبت و تایید نام شرکت
۱۴-ارجاع به کارشناس
۱۵-دریافت اطلاعیه تایید و یا اخطار از جانب کارشناس اداره ثبت
*چنانچه پرونده شما دچار نقص یا ایرادات باشد می بایست با رفع نواقص پرونده را مجددا به اداره ثبت ارسال نمایید.
پس از ثبت شرکت بازرگانی باید برای اخذ کارت بازرگانی اقدام نمود که مختصرا اطلاعاتی به شما داده می شود:

شرایط ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص:

۱-حداقل ۳ نفر عضو+ ۲ نفر بازرس
۲-حداقل  ۳۵ درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
۳-حداقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ریال
۴-حداقل سن مدیر عامل شرکت باید ۲۳ سال باشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت بازرگانی یا واردات و صادرات عبارت است از:

۱-کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره،بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باشد.
۲-کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن( در صورت وجود تغییر)
۳-تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت و واردات و صادرات امضا شده باشد.(۲ نسخه)
۴- تکمیل تقاضانامه شرکت چند منظوره که ذیل آن توسط سهامداران شرکت واردات و صادرات امضا
شده باشد.(۲ نسخه)
۵-صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که توسط مدیران منتخب مجمع،سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.
۶-شرکتنامه شرکت واردات و صادرات و تکمیل آن( ۲ نسخه)
۷-اساسنامه شرکت چند منظوره ممهور به مهر شرکت و امضاء تمامی سهامداران(۲ نسخه)
۸-ارائه ی گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره
۹-ارائه معرفی نامه نمایندگان،
در صورتی که سهامداران و اعضاء هیات مدیره شرکت واردات و صادرات از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند:
_اخذ مجوز در صورت تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
_تایید هیات مدیره مبنی بر اینکه شرکت چند منظوره غیر دولتی می باشد.
_محاسبه هزینه های ثبت توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه ها
_ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری چنانچه قسمتی از سرمایه شرکت غیر نقدی باشد به این صورت که به شکل اموال منقول و غیر منقول باشد و اگر اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت قرار گرفته باشد،ارائه مستندات مربوطه ضرورت دارد.
نکته مهم : اخذ کارت بازرگانی برای شرکت واردات و صادرات ضروری است در حقیقت کارت بازرگانی جوازی است که به واسطه ان افراد حقیقی و حقوقی می تواند به امر تجارت بپردازد.

کارت بازرگانی چیست؟ : کارت بازرگانی سندی است که به موجب آن می‌توان اقدام به صادرات و واردات کالا نمود و توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود. به طور کلی کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده‌ی آن می‌تواند اقدام به تجارت در عرصه‌ی واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بر دارد

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی

۱-گواهی عدم سوء پیشینه
۲-مفاصا حساب مالیاتی
۳-گواهی بانک مبنی بر باز کردن حساب جاری
۴-گواهی امضاء مدیر عامل
و در مرحله بعد توسط اتاق بازرگانی وقت تعیین می گردد تا مدیر عامل با اصل مدارک خود مراجعه کند. و همچنین مدیر عامل، نیز باید در یک دوره کلاس های ۱۰ ساعت که بوسیله ی اتاق بازرگانی تشکیل می شود، شرکت کند، تا کارت را دریافت کند و هر ساله باید برای تمدید آن مراجعه کند.

برای ثبت شرکت بازرگانی با کارشناسان با ما تماس بگیرید و از خدمات مشاوره رایگان موسسه فرداد رسا بهرمند شوید.

مطالب مرتبط :

ثبت برند

ثبت اختراع

ثبت طرح صنعتی

اخذ جواز تاسیس

ثبت تغییرات شرکت

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 5 =

Call Now Button